Ajalliset näkökulmat

Johtaja: Virpi Lummaa, professori, Turun yliopisto

Työpaketissa tutkitaan kvantitatiivisin menetelmin pitkäaikaisia muutoksia perheiden verkostojen rakenteissa Suomessa. Työpaketissa tuotetaan tietoa, millä tavoin muutokset liittyvät syntyvyyteen ja kuolleisuuteen ajan myötä, ja millä tavoin erilaiset mitattavissa olevat vastoinkäymiset, kuten nälänhädät, sairauksien puhkeaminen ja poliittiset konfliktit, vaikuttavat perheverkostojen resilienssiin.

Näitä keskeisiä tutkimuskysymyksiä tutkitaan hyödyntämällä uniikkia kirkon pitkittäishistoriallista perherekisteriaineistoa Suomesta vuosilta 1731–2019 sekä väestörekistereitä. Yhdistämällä aineistoja ja käyttämällä verkosto- ja tietojenkäsittelytieteiden menetelmiä pystymme kuvaamaan suku- ja perheverkostojen ominaisuuksia ja saatavuutta paikallisesti sekä kauempana Suomessa yli 100 000 henkilön osalta.

Tutkimusteemat tiivistetysti:

  • Sukulaisverkostojen rakenteet väestörakenteen murroksessa Suomessa
  • Verkostojen rakenteiden muutosten vaikutukset hedelmällisyyteen ja kuolleisuuteen
  • Verkostojen rakenteiden ominaisuudet, jotka vaikuttavat syntyvyyden ja kuolleisuuden resilienssiin vastoinkäymisten aikana

Tutkijat