Vuorovaikutus

Johtaja: Tiina Helamaa, tietoasiantuntija, Väestöliitto

Työpaketissa kootaan yhteen hankkeen tuotoksia ja edistetään tutkimustiedon vaikuttavuutta tekemällä tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa päättäjätahoista kansalaisyhteiskuntaan.

 

 

 

Yhteistyö

Vuorovaikutussuunnitelma

Kuva havainnollistaa konsortion vuorovaikutussuunnitelmaa ja -tavoitteita.

Vuorovaikutussuunnitelma