Ikääntyvä Suomi

Mirkka DanielsbackaJohtaja: Mirkka Danielsbacka, apulaisprofessori, Turun yliopisto

Ikääntyvä Suomi -työpaketissa tutkitaan sosiaalisten verkostojen vaikutusta aktiiviseen ikääntymiseen ja hyvinvointiin hyödyntämällä korkeatasoisia pitkittäis- ja rekisteriaineistoja. Tutkimuksessa käytetään muun muassa Sukupolvien ketju -kyselyaineistoa ja siihen liitettyjä rekisteritietoja.

Lisäksi käytetään monikansallista Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) -kyselyaineistoa, joka mahdollistaa ikääntyvien suomalaisten vertaamisen ikääntyviin eurooppalaisiin sekä vertailun erilaisten perhekulttuurien ja poliittisten järjestelmien välillä. Työpaketti tuottaa tietoa aktiivisen ikääntymisen edistämiskeinoista.

Tutkimusteemat tiivistetysti:

  • Ikääntyvien ihmisten epävirallisten sosiaalisten verkostojen rakenteet
  • Sosiaalisten verkostojen vaikutukset ikääntyvien henkilöiden hyvinvointiin ja resilienssiin
  • Ikääntyvien ihmisten rooli sukulaisten, ystävien, tuttavien ja tuntemattomien hyvinvoinnin edistäjinä

Tutkijat

Liili Abuladze
Vera de Bel
Samuli Helle
Hans Hämäläinen
Juha Kääriäinen
Jenni Pettay
Elisa Tambellini
Elisa Tambellini
Kristiina Tammisalo
Minna Tuominen