Ikääntyvä Suomi

Mirkka DanielsbackaJohtaja: Mirkka Danielsbacka, apulaisprofessori, Turun yliopisto

Ikääntyvä Suomi -työpaketissa tutkitaan sosiaalisten verkostojen vaikutusta aktiiviseen ikääntymiseen ja hyvinvointiin hyödyntämällä korkeatasoisia pitkittäis- ja rekisteriaineistoja. Tutkimuksessa käytetään muun muassa Sukupolvien ketju -kyselyaineistoa ja siihen liitettyjä rekisteritietoja.

Lisäksi käytetään monikansallista Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) -kyselyaineistoa, joka mahdollistaa ikääntyvien suomalaisten vertaamisen ikääntyviin eurooppalaisiin sekä vertailun erilaisten perhekulttuurien ja poliittisten järjestelmien välillä. Työpaketti tuottaa tietoa aktiivisen ikääntymisen edistämiskeinoista.

Tutkimusteemat tiivistetysti:

  • Ikääntyvien ihmisten epävirallisten sosiaalisten verkostojen rakenteet
  • Sosiaalisten verkostojen vaikutukset ikääntyvien henkilöiden hyvinvointiin ja resilienssiin
  • Ikääntyvien ihmisten rooli sukulaisten, ystävien, tuttavien ja tuntemattomien hyvinvoinnin edistäjinä

Tutkijat

Liili Abuladze
Vera de Bel
Samuli Helle
Hans Hämäläinen
Juha Kääriäinen
Jenni Pettay
Elisa Tambellini
Kristiina Tammisalo
Minna Tuominen