Rahoitusnumerot NetResilience-tutkijoille

Ohjeistus julkaisuihin

Julkaisuiden kiitokset/acknowledgements osioon tulee kirjata tieto rahoittajasta. Näissä tulee käyttää alla olevaa lauseketta ja lisätä oman työpaketin rahoitusnumero XXXXXX-kohtaan.

The study is part of NetResilience consortium funded by the Strategic Research Council within the Research Council of Finland (grant number XXXXXX and 345183).

Tutkimusta rahoittaa/rahoitti strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä (päätösnumero XXXXXX ja 345183).

XXXXXX = Työpaketin oma rahoitusnumero
345183 = Konsortion johtajan rahoitusnumero, joka tulee kirjata aina muuttamattomana yllä olevan lausekkeen mukaisesti.

Työpaketti 1, Anna Rotkirch: 345184

Työpaketti 2, Mirkka Danielsbacka: 345183 (HUOM! Sama numero kuin konsortion johtajan numero. Tässä tapauksessa riittää, että kirjaa kerran tämän numeron.)

Työpaketti 3, Markus Jokela: 345186

Työpaketti 4 , Virpi Lummaa: 345185

Työpaketti 5, Jari Saramäki: 345188

Joissakin tapauksissa julkaisu on tehty usean työpaketin välisenä yhteistyönä. Näissä tilanteissa tulee kirjoittaa kaikkien työpakettien päätösnumerot peräkkäin.

Erityisen tärkeää rahoittajan tietojen kirjaaminen oikein on artikkeleissa ja muissa julkaisuissa, jotta tiedot niistä rekisteröityvät oikein. Tietoja hankkeiden julkaisuista hyödynnetään ohjelmien loppuarvioinnissa. Kiitoksissa/acknowledgment-osiossa tulee mainita rahoittajana strategisen tutkimuksen neuvosto/Strategic Research Council within the Research Council of Finland+ konsortion johtajan rahoituspäätösnumero + kirjoittajien osahankkeiden rahoituspäätösnumerot.

Julkaisuihin merkitään aina uusimman rahoituspäätöksen rahoituspäätösnumerot, eli jos julkaisu on tehty toisella rahoituskaudella (eli nk. jatkorahoituskaudella), käyttäkää toisen rahoituskauden rahoituspäätösnumeroa.