Rahoitusnumerot NetResilience-tutkijoille

Ohjeistus julkaisuihin

Julkaisuiden kiitokset/acknowledgements osioon tulee kirjata tieto rahoittajasta. Näissä tulee käyttää alla olevaa lauseketta ja lisätä oman työpaketin rahoitusnumero XXXXXX-kohtaan.

The study is part of NetResilience consortium funded by the Strategic Research Council at the Academy of Finland (grant number XXXXXX and 345183).

Tutkimus on osa NetResilience-tutkimuskonsortioita, jota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (päätösnumero XXXXXX ja 345183)

XXXXXX = Työpaketin oma rahoitusnumero
345183 = Konsortion johtajan rahoitusnumero, joka tulee kirjata aina muuttamattomana yllä olevan lausekkeen mukaisesti.

Työpaketti 1, Anna Rotkirch: 345184

Työpaketti 2, Mirkka Danielsbacka: 345183 (HUOM! Sama numero kuin konsortion johtajan numero. Tässä tapauksessa riittää, että kirjaa kerran tämän numeron.)

Työpaketti 3, Markus Jokela: 345186

Työpaketti 4 , Virpi Lummaa: 345185

Työpaketti 5, Jari Saramäki: 345188

Joissakin tapauksissa julkaisu on tehty usean työpaketin välisenä yhteistyönä. Näissä tilanteissa tulee kirjoittaa kaikkien työpakettien päätösnumerot peräkkäin.