Alueelliset näkökulmat

Markus JokelaJohtaja: Markus Jokela, professori, Helsingin yliopisto

Työpaketti tarkastelee muiden työpakettien teemoja alueellisesta näkökulmasta. Aineistona käytetään (i) yksityiskohtaista rekisteridataa geospatiaalisista sijainneista, joka sisältää tietoja kuukausittaista ja vuosittaista muuttoliikkeistä. Lisäksi aineistona käytetään (ii) maanlaajuista mobiilidataa, jonka avulla voidaan tuottaa hienojakoisia liikkuvuusmalleja ihmisten viikoittaisesta ja päivittäisestä liikkuvuudesta. Lisäämme tietoa makrotason indikaattoreilla perheverkostojen alueellisista sekä pitkä- ja lyhytaikaisista rakenteista. Selvitämme, kuinka ihmisten sosiaaliset verkostot vaihtelevat ja korrelloivat alueittain Suomessa.

Suurin osa ihmisten tärkeistä sosiaalisista suhteista ovat riippuvaisia fyysisestä läheisyydestä ja mahdollisuudesta tavata toisiaan kasvotusten. Näin ollen alueellinen sosiaalisten verkostojen rakenteiden tutkimus eri tasojen välillä (hyvinvointialueet, kunnat, postinumerot) antaa pohjan aluekohtaisille politiikkasuosituksille.

Tukimusteemat tiivistetysti:

  • Sosiaalisten verkostojen rakenteiden alueellinen vaihtelu
  • Sosiaalisten verkostojen tiheys ja alueelliset syntyvyysluvut
  • Pois- ja paluumuuton yhteydet vanhempien ihmisten sosiaalisten verkostojen rakenteisiin ja hyvinvointiin
  • Sukulaisverkostojen tiiviyden yhteys demografiseen resilienssiin

Tutkijat