Ajankohtaista

”Ystävyyden kääntöpuoli eli yksinäisyys kertoo siitä, miten merkittävästä asiasta on kyse, kun puhutaan ystävyydestä”. Michael Laakasuo Helsingin sanomien haastattelussa.
Helsingin Sanomat haastatteli Micheal Laakasuota 8.8.2022 ilmestyneessä jutussa: ”Jäitkö aikuisena ilman ystäviä? ”Sosiaalisessa aikataulussa” parisuhde jyrää kaiken edelle”. Jutussa käsitellään...
Anna Rotkirch ja Kristiina Tammisalo Helsingin Sanomissa: ”Tutkimus paljasti selkeästi, mitä älypuhelimen runsas käyttö tekee parisuhteelle”
Anna Rotkirch ja Kristriina Tammisalo tekivät yhdessä laajan tutkimuskatsauksen, jossa tarkasteltiin digitaalisten laitteiden ja internetin vaikutuksia perhesuhteisiin. ”Älypuhelinten ja internetin...
Suomen Kuvalehti: Miksi mummo ei kuole? Virpi Lummaa esittelee tutkimuskohteitaan Suomen Kuvalehden henkilöhaastattelussa
Professori Virpi Lummaan tukimuskohteina ovat niin myanmarilaisten norsujen kuin ihmislajin evolutiiviset piirteet. Tutkimuksissaan Virpi Lummaa on hyödyntänyt ainutlaatuisia historiallisia rekisteriaineistoja...
Anna Rotkirch haastattelussa YLE Uutisten jutussa: ”Suomi jakautuu syntyvien ja kuolevien kuntiin: katso, kumpaan ryhmään kotikuntasi kuuluu”
YLE Uutisten jutussa ”Suomi jakautuu syntyvien ja kuolevien kuntiin: katso, kumpaan ryhmään kotikuntasi kuuluu” käsitellään suomalaisten maakuntien väestörakenteen muutoksia. Jutussa...
KUTSU: Vaikuttavia ratkaisuja väestörakenteen muutokseen
Tervetuloa 15.8. klo 13-16 STN DEMOGRAPHY -ohjelman Kick-offiin Musiikkitaloon etsimään yhdessä vaikuttavia ratkaisuja, jotka pohjautuvat tutkittuun tietoon. Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY...
NetResilience vieraili Seilin saarella
NetResilience-ryhmä matkusti tutustumaan toisiinsa sekä suunnittelemaan tulevaa tutkimusta Seilin saaren kauniisiin maisemiin Nauvoon. Suurin osa porukasta vietti saarella kaksi yötä...
HS: Kahdessa osoitteessa
Valtaosa lapsista syntyy kahdelle vanhemmalle, jotka asuvat yhdessä ja elävät perheenä, kertoo Väestöliiton tutkimusjohtaja, tutkimusprofessori Anna Rotkirch. Samaan aikaan yleistyy...
Tietovuoto: Suomalaisilla Euroopan laajimmat sosiaaliset verkostot
SHARE-tutkimus tarjoaa ensimmäistä kertaa vertailukelpoista tietoa siitä, miltä suomalaisten verkostojen koko näyttää verrattuna muihin eurooppalaisiin. Tietovuoto-artikkelissa tuloksia aineistosta, joka kerättiin...
Mirkka Danielsbacka tarkastelee erilaisten suhdeverkostojen merkityksiä Helsingin Sanomissa: ”Äiti on pääportinvartija, joka vaikuttaa lastensa sukulaissuhteisiin”
Mirkka Danielsbacka toteaa Helsingin Sanomien artikkelissa, että sukulaissuhteilla on edelleen keskeinen rooli ihmisten elämässä, vaikka ystävien roolin on odotettu korostuvan...
HS: Syntyvyys romahti jälleen lähelle pohjalukemia
Helsingin Sanomien haastattelussa tutkimusjohtaja Anna Rotkirch avaa suomalaisten lastenhankintaa koronapandemian aikana. Vuonna 2019 alkanut syntyvyyden toipuminen jatkui koronapandemian alkuaikoina, mutta...
Tietovuoto: Ohi on? Suomen syntyvyys notkahti jälleen
Tietovuoto-artikkelissa avataan syntyvyyden lyhyen ja pidemmän aikavälin trendejä. Tammi-maaliskuussa Suomeen syntyi ennakkotilastojen mukaan 11 023 lasta, mikä on vain 90...
Antti O. Tanskanen analysoi sisarussuhteisiin liittyviä konfliktitilanteita Ilta-Sanomien Extran artikkelissa
Ilta-Sanomien Extra erikoislehden artikkelissa ”Kovin rakas, mutta inhottava sisareni” käsitellään sisarussuhteiden konfliktitilanteita käyttämällä esimerkkinä Downton Abbey TV-sarjan sisaruksia. Artikkelissa haastateltiin...
Lapin Kansa: Isovanhempien apu korostuu poikkeustilanteissa
”Läheisiltä saatu lastenhoitoapu lisää perheiden yleistä hyvinvointia ja helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista”, sanoo Turun yliopiston sosiologian professori Antti Tanskanen....
Tutkimuksen ja vaikuttamisen tukiryhmä
Tutkimuksen ja vaikuttamisen tukiryhmään kuuluu NetResiliencen tutkimusteemojen kannalta olennaisia toimijoita Suomessa. Tukiryhmän jäsenten kanssa pyritään monitieteiseen ja monialaiseen yhteistyöhön koko...
Kansainväliset yhteistyökumppanit
NetResilience-konsortio tuo yhteen alojensa johtavia tutkijoita käyttäytymistieteistä, ekologiasta ja tietojenkäsittelytieteestä. Yhteistyökumppanimme tukevat konsortiota tieteellisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä EU-tason väestöpoliittisessa vaikuttamistyössä....
HS: Lasta vailla
Väestöliitossa tehtyjen kyselytutkimusten mukaan vajaa puolet miehistä on kokenut vauvakuumetta. Miesten kokemuksia vauvakuumeesta ei kuitenkaan ole juurikaan tutkittu, toteaa Anna...
Antti O. Tanskanen HS:n haastattelussa: ” Vanhemmat, jotka saavat isovanhemmilta apua, hankkivat todennäköisemmin lisää lapsia”
Lapsiperheet ovat keskenään hyvin eriarvoisessa asemassa sen suhteen, minkälaiset tukiverkostot heillä on tai ei ole. Tärkein tukiverkosto ovat tutkimusten mukaan...
HS: Tukiverkostot vaikuttavat perheiden lapsilukuun. Antti O. Tanskanen kertoo perheiden tukiverkostojen vaikutuksista siihen, kuinka paljon lapsia perheissä hankitaan.
Se, ettei ole ketään, jolta pyytää apua lastenhoidossa, voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon lapsia perheissä hankitaan. Tukiverkostojen puute ja vaikutus...
HS: Sitten kiitokset tukiverkoille
Helsingin Sanomien haastattelussa tukiverkostojen vaikutuksesta ihmisten elämään, kertoo Turun yliopiston sosiologian apulaisprofessori ja Väestöliiton erikoistutkija Mirkka Danielsbacka. Tekstissä pohditaan mm....
KUTSU: Väki vähenee – verkostot paranee?
NetResilience järjestää yhdessä Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen kanssa tutkimusiltapäivän, jossa tarjolla uutta tietoa sosiaalisista verkostoista ikääntyvässä Suomessa. Lämpimästi tervetuloa tutkimusiltapäivään torstaina 19.5....
Mirkka Danielsbackan artikkeli Rihveli-lehdessä: Isovanhemmat ja lapsenlapset
Mirkka Danielsbacka tarkastelee isovanhempien ja lastenlasten suhteita sekä niiden muutoksia artikkelissaan Rihveli-lehdessä. Artikkelissa tarkastellaan, millaisia merkityksiä näillä suhteilla on isovanhemmille...
Antti O. Tanskasen artikkeli Rihveli-lehdessä: Sisarussuhteet elämänkulun aikana
”Mielenkiintoista on, että useat samat tekijät, jotka lisäävät sisarusten välistä läheisyyttä, lisäävät myös heidän välisiä ristiriitoja”, kirjoittaa Antti O. Tanskanen...
Antti O.Tanskanen ja Virpi Lummaa Aurora-lehdessä: ”Kimmoisuudella väestörakenteen haasteiden kimppuun”
Suomi on yksi maailman nopeimmin ikääntyvistä maista. Samaan aikaan syntyvyys laskee, ja väestörakenteen muutoksen aiheuttamiin haasteisiin kaivataan ratkaisuehdotuksia sekä sopeutumiskykyä...
Blogi: Pandemian vaikutus Pohjoismaiden syntyvyyteen
Suomen väestö vanhenee ja samalla elämme kasvavien kriisien aikaa. Uudet, yhä pienemmät, ikäluokat varttuvat teknologisen murroksen, ilmastomuutoksen, pandemian ja sodan...
Tiede-lehti: Suku pitää pintansa
Ovatko suhteet ystäviin ja kavereihin tulleet nykypäivänä tärkeämmiksi kuin suhteet sukulaisiin? Tätä pohditaan Mirkka Danielsbackan haastattelussa Tiede-lehdessä. 1990-luvulla sosiologiassakin ajateltiin...
Sosiaalisten verkostojen vaikutukset syntyvyyteen ja hyvinvointiin
Millaisia vaikutuksia käynnissä olevalla väestönmuutoksella eli syntyvyyden laskulla, pidentyvällä eliniällä ja muuttoliikkeellä on ihmisten sosiaalisten verkostojen rakenteeseen? Ja miten muuttuvat...
Miksi meidän pitää auttaa? -podcastin vieraana Antti O. Tanskanen
Ylen Kaikki hyvin, mutta -sarjassa toimittaja Marja Vehkanen tarkastelee ympäröivää maailmaa kriittisesti, uteliaasti ja toiveikkaasti. Sarjassa vierailee niin tieteilijöitä, taiteilijoita...
Demography-ohjelman tilannekuvaraportit julkaistu
Viime syksynä aloittaneiden uusien BIOD, DEMOGRAPHY ja PANDEMICS -ohjelmien hankkeiden tilannekuvaraportit on julkaistu Strategisen tutkimuksen verkkosivuilla. Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja...
Tervetuloa uusille verkkosivuillemme
Löydät tutkimukseemme liittyvät tiedot verkkosivuiltamme. Tutustu julkaisuihimme ja tutkimuksemme teemoihin. Löydät sivuilta myös konsortiomme yhteystiedot. Tervetuloa seuraamaan tutkimusaiheutamme myös Twitteriin...
BBC:n podcastin aiheena väestönkehitys
BBC:n Rethink-podcast haastaa viisiosaisessa ”Rethink Population” -sarjassa käsityksiämme väestönkehityksestä. Onko maailmassa liian paljon ihmisiä vai kenties tulevaisuudessa joissain maissa jopa...