Demo Talks 9.4. Läheissuhteet digitalisoituvassa maailmassa

Demography Talks -webinaarin aiheena läheissuhteiden merkitys hyvinvoinnille digitalisoituvassa maailmassa. Hyvinvointi on vahvasti jaettua. Yhden hyvinvointi muuttuu toisen hyvinvoinnin kanssa ja toimivat ihmissuhteet ovat tärkeitä kaikenikäisille ihmisille.

Nykyisillä informaatio- ja viestintäteknologioilla on vaikutusta perhe- ja sukulaissuhteisiin ja sitä kautta hyvinvointiin. Tutkimusten mukaan läheisyys vähentyy ja konfliktit lisääntyvät perheenjäsenten välillä runsaan älypuhelimien ja sosiaalisen median käytön seurauksena. Toisaalta esimerkiksi isovanhempiin on helpompi pitää yhteyttä teknologian avulla. Millainen digiarki tukee perhesuhteita?

Tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin koetun hyvinvoinnin jaettua luonnetta yli 50-vuotiaiden puolisoiden kesken Euroopassa, havaittiin, että kumppanien hyvinvoinnin välillä oli vahva yhteys.  Tulisiko hyvinvointia lähestyä yksilökeskeisyyden sijaan yhteisenä? Mitä seurauksia hyvinvoinnin jaetulla luonteella saattaisi olla korkeamman hyvinvoinnin tavoittelulle yhteiskunnallisesti?

Ohjelma

Informaatio- ja viestintäteknologioiden vaikutus perhe- ja sukulaissuhteisiin
erikoistutkija Kristiina Tammisalo, Turun yliopisto, NetResilience

Jaettu hyvinvointi yli 50-vuotiaiden puolisoiden kesken
tutkija Joonas Uotinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SustAgeable
tutkija Terhi Auvinen, Itä-Suomen yliopisto, SustAgeable

Aika: 9.4. klo 14-15
Paikka: Teams-etäyhteys
Ilmoittaudu: tästä linkistä


DEMOGRAPHY Talks -webinaarisarja tarjoaa tutkittua tietoa väestönmuutoksista. Webinaarit ovat tiiviitä, alle tunnin mittaisia tilaisuuksia, joissa tutkijat esittelevät kahta ajankohtaista tutkimusta väestöön liittyvistä aiheista. Webinaarit konkretisoivat parhaillaan käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja antavat siihen uusia näkökulmia. Webinaarissa esiteltäviä tutkimuksia rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.