Verkostomenetelmät

Jari Saramäki Johtaja: Jari Saramäki, professori, Aalto yliopisto

Verkostomenetelmät-työpaketti tukee muita työpaketteja tilastollisilla ja laskennallisilla työkaluilla. Käytämme verkosto- ja tietojenkäsittelytieteiden menetelmiä, joita hyödyntämällä voimme suodattaa ja muokata kompleksista sekä moniulotteista dataa yksilöiden välisistä suhteista ja kuvantaa niitä kvantitatiivisesti (yksilöt, perheet, alueet ym.).

Käytössämme on laajasti erilaisia laskennallisia työkaluja, joita hyödyntämällä kehitämme uusia työkaluja tutkimukseemme soveltuvaksi.  Muissa työpaketeissa käytettyjen aineistojen lisäksi esikäsittelemme ja valmistelemme Telian Crowd Insights –ohjelmaa hyödyntäen matkapuhelimen käyttöön pohjautuvaa anonyymia tilastollista aineistoa ihmisten liikkuvuudesta kuntien välillä Suomessa. Tämän aineiston perusteellisen analysoinnin myötä hankkeen kaikki työpaketit voivat käyttää dataa mahdollisina korrelaatteina syntyvyydelle ja aktiiviselle ikääntymiselle.

Tutkimusteemat tiivistetysti:

  • Verkostoindikaattorit
  • Liikkuvuuden mallit
  • Ennakoiva mallintaminen ja alueelliset ennusteet

Tutkijat