Skip to content

Markus Jokela avaa Helsingin Sanomien haastattelussa persoonallisuuspiirteiden vaikutuksia parisuhteissa.

Taipumus nähdä asiat kielteisesti voi vaikuttaa tutkitusti siihen, päättyykö avioliitto eroon. Tällaisen ihmisen seuraava parisuhde ei ole välttämättä yhtään edellistä helpompi. Markus Jokela kertoo, millä tavoin erilaiset persoonallisuuspiirteet vaikuttavat parisuhteissa.

Yksi persoonallisuustekijä vaikuttaa avioeron todennäköisyyteen voimakkaimmin: neuroottisuus eli negatiivinen emotionaalisuus. Se tarkoittaa, että ihminen herkästi ahdistuu, pelkää tai tuntee masentuneisuutta, surua ja vihaisuutta. Hänen tunteensa syttyvät helposti, ja ne näkyvät selvästi ulospäin. Hänen voi olla vaikea rauhoittaa itseään. Korkea neuroottisuus eli negatiivinen emotionaalisuus saa maailman näyttäytymään kielteisemmässä valossa kuin se ehkä onkaan. Se lisää tyytymättömyyttä elämän eri osa-alueisiin – myös parisuhteeseen.

”Kielteiset tunteet määrittävät parisuhdetyytyväisyyttä voimakkaammin kuin myönteiset tunteet. Nämä kielteiset puolet korostuvat erityisesti neuroottisten ihmisten kohdalla”, sanoo psykologian professori Markus Jokela, joka on tutkinut esimerkiksi perheellistymisen ja persoonallisuustekijöiden suhdetta.

Jokela muistuttaa, että neuroottisuus tai mikään muukaan persoonallisuuspiirre ei vaikuta avioeroriskiin tai parisuhteessa koettuun tyytyväisyyteen suoraan vaan esimerkiksi oman käyttäytymisen ja reagointitapojen kautta. Persoonallisuuden piirteet eivät myöskään yksinään ratkaise sitä, eroaako pari vai ei. Esimerkiksi sosioekonominen asema ja mielenterveysongelmat ovat isommassa roolissa siinä, eroaako pari.

Lue koko juttu Helsingin Sanomista (julkaistu 24.3.2024, maksullinen)