Tietovuoto: Isä- ja äitipuolet saavat vähemmän tukea aikuisilta lapsilta

Avio- ja avoerojen yleistymisen sekä niiden jälkeisten uusien parisuhteiden solmimisen myötä uusperheiden määrä on kasvanut huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että isä- ja äitipuolet ovat emotionaalisesti etäisempiä ja harvemmin yhteydessä lapsipuoliinsa sekä antavat heille vähemmän apua verrattuna biologisiin vanhempiin. Aiemman tutkimuksen perusteella on kuitenkin epäselvää, auttavatko aikuiset lapset vanhempipuoliaan vähemmän kuin biologisia vanhempiaan.

Hämäläisen ym. artikkelissa hyödynnettiin saksalaista German Family Panel -kyselytutkimusaineistoa, jossa nuoret ja keski-ikäiset aikuiset ovat kertoneet, kuinka usein he auttavat biologisia vanhempiaan ja vanhempipuoliaan (n = 8949). Tutkimuksessa tarkasteltiin aikuisten lasten vanhemmilleen antamaa emotionaalista ja taloudellista tukea sekä käytännön apua.

Tutkimuksessa selvisi, että aikuiset lapset auttoivat enemmän biologisia vanhempiaan kuin vanhempipuoliaan. Tulokset olivat samansuuntaiset kaikkien kolmen avun muodon osalta.

Lue lisää

Hämäläinen, H., Tanskanen, A.O., Pettay, J. & Danielsbacka, M. (2024). Isä- ja äitipuolet saavat biologisia vanhempia vähemmän tukea aikuisilta lapsilta. Tietovuoto-artikkeli 3/2024. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Saatavilla: https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/isa-ja-aitipuolet-saavat-biologisia-vanhempia-vahemman-tukea-aikuisilta-lapsilta/

Hämäläinen Hans, Tanskanen Antti O., Pettay Jenni & Danielsbacka Mirkka. Step-Gap in Upward Support: The Role of Biological Relatedness and Childhood Co-residence Duration. The Journals of Gerontology: Series B, Volume 79, Issue 4, April 2024, gbad179, https://doi.org/10.1093/geronb/gbad179