Psykologia: Digitaalinen teknologia ja perhesuhteet – enemmän vai vähemmän vuorovaikutusta?

Onko informaatio- ja viestintäteknologia sittenkin luonut esteitä vuorovaikutukselle? Onko eräästä takavuosien ikonisesta mainoslauseesta ”Connecting people” tullutkin ironiaa tämän päivän teknologian näkökulmasta?

Tutkija Kristiina Tammisalo väitteli digiteknologiasta ja perhesuhteista Turun yliopistossa 9.11.2023. Väitöskirjassaan hän selvitti millaisia vaikutuksia teknologian käytöllä on perhesuhteisiin. Tavoitteena oli tarkentaa ymmärrystä niistä teknologian käytön ilmiöistä, jotka ovat nimenomaan perheiden näkökulmasta olennaisia. Tuoreessa Psykologia-lehdessä on julkaistu väitöskirjan Lectio praecursoria.

Informaatio- ja viestintäteknologia, erityisesti älypuhelimet ja sosiaalinen media, on mullistanut ihmisten välisen vuorovaikutuksen. Teknologian ansiosta kommunikointi on ajasta ja paikasta riippumatonta ja monikanavaisempaa kuin koskaan ennen.

Tapahtunut mullistus ei kuitenkaan rajaudu ainoastaan viestintään, vaan on paljon kokonaisvaltaisempi: myös työnteko, tiedonhaku, kuluttaminen, kuntoilu, rentoutuminen, yhdessä olo ja erilaiset tyhjät hetket ovat saaneet osansa digitalisaatiosta.

Tämä arjen ”digitaalinen saturaatio” on herättänyt huolta siitä, syrjäyttääkö jatkuva laitteiden käyttäminen muita hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita, kuten kasvokkaisia kohtaamisia ja läsnäoloa läheisten kanssa.

Lue lisää

Tammisalo, K. (2024). Digitaalinen teknologia ja perhesuhteet: enemmän vai vähemmän vuorovaikutusta? Lectio Praecursoria. Psykologia 4-6/2024. Saatavilla: http://www.psykologia.fi/uusin-numero/208-artikkelit-uusin-numero/lectio-praecursoria/1171-digitaalinen-teknologia-ja-perhesuhteet-enemman-vai-vahemman-vuorovaikutusta

Tammisalo, K. (2023). Connecting and Disconnecting: Information and Communication Technology in Family Relationships. Väitöskirja. Turun yliopisto. https://www.utupub.fi/handle/10024/175931