Tilastoja väestönmuutoksesta

Elävänä syntyneet ja kokonaishedelmällisyys Suomessa

Elävänä syntyneiden vuosittaiseen vaihteluun vaikuttaa maan väestörakenne, ja eritoten maassa asuvien hedelmällisessä iässä olevien naisten osuus. Syntyneiden lasten määrää kannattaa suhteuttaa tämän vuoksi kokonaishedelmällisyyteen. Tiettynä ajanjaksona havaittavista ikäryhmittäisistä hedelmällisyysluvuista laskettu kokonaishedelmällisyysluku kuvaa, kuinka monta lasta naiset keskimäärin synnyttäisivät elämänsä aikana, jos vallitsevat ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut pysyisivät muuttumattomina.

Lähde: Tilastokeskus.