Tutkimuksen ja vaikuttamisen tukiryhmä

Tutkimuksen ja vaikuttamisen tukiryhmään kuuluu NetResiliencen tutkimusteemojen kannalta olennaisia toimijoita Suomessa. Tukiryhmän jäsenten kanssa pyritään monitieteiseen ja monialaiseen yhteistyöhön koko hankkeen ajan.

Tukiryhmän kanssa yhteistyössä voidaan muotoilla esimerkiksi tutkimuskysymyksiä ja politiikkasuosituksia, jotta varmistutaan siitä, että hankkeen tarjoama tutkimustieto palvelee parhaalla mahdollisella tavalla hyvinvointivaltion palvelurakenteiden suunnittelua väestönmurroksessa.

Tutkimuksen ja vaikuttamisen tukiryhmä

  • Pasi Heikkurinen, Helsingin yliopisto
  • Antonia Husberg, Maa- ja metsätalousministeriö
  • Raija Hynynen, Ympäristöministeriö
  • Emma Jelley, yrittäjä
  • Reija Klemetti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Anneli Miettinen, KELA
  • Sami Pakarinen, Elinkeinoelämän keskusliitto
  • Janne Pelkonen, Työeläkevakuuttajat, TELA ry
  • Maria Salenius, Kuntaliitto
  • Minna Säävälä, Työ- ja elinkeinoministeriö