Alli Paasikiven Säätiön podcast: Perhepolitiikka nyt ja tulevaisuudessa

Alli Paasikiven säätiön podcast-jaksossa ”Perhepolitiikka nyt ja tulevaisuudessa” keskustellaan tuoreen Perhebarometrin tulosten ja hallituksen perhepolitiikan perusteella lapsiperheiden pärjäämisestä. Keskustelemassa ovat lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja Väestöliiton tutkija Tiia Sorsa.  

Pärjätäänkö täällä? 

Kokemus valtion antamasta tuesta lapsiperheille on sukupuolittunut. Tutkija Tiia Sorsa referoi Perhebarometria ja toteaa, että naisista vain kolmannes kokee, että perheitä tuetaan Suomessa riittävästi. Miehistä näin kokee joka toinen. Suomalaisten kokemukset tuen riittävyydestä eroavat toisistaan myös esimerkiksi lapsimäärän ja puoluekannatuksen mukaan.  

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan tyytymättömyys perhepolitiikkaan voi heijastua aikeisiin perustaa perhe. Hyvällä lapsi- ja perhepolitiikalla voidaan vaikuttaa siihen, perustetaanko perheitä tai halutaanko perheen kokoa kasvattaa. Suomalaiset pohtivat, uskaltaako tähän maailmaan saattaa uusia ihmisiä. Pekkarisen mielestä tämä on reipasta vastuunkantoa, mutta näkökulma on myös surullinen ja apea.  

Mikä avuksi?

Valtion roolin on todettu olevan keskeinen lastensaannin kannalta, sillä suomalaiset pohtivat usein perusteellisesti perheellistymistä. Lapsiperhearkea tukevat palvelut ovat ensisijaisen tärkeitä, kuten sujuva varhaiskasvatus sekä koulut ja harrastukset. Myös veronkevennyksiä ja tulonsiirtoja, erityisesti vähävaraisille perheille, pidetään keskeisinä auttamaan lapsiperheitä. Näin ollen valtion rooli on merkittävä.  

Ristiriitaista perhepolitiikkaa

Asumisen tukeen tehdyt leikkaukset tulevat Pekkarisen ja Sorsan mukaan vaikuttamaan perheiden pärjäämiseen. On absurdia, että asumisen tukea on leikattu, sillä se vaikuttaa suoraan vuokralla asuvien perheiden toimeentuloon. Sorsa kommentoi, että hallituksen tekemät asumistukileikkaukset sekä toisaalta korkojen nousun aiheuttama laskeva itsevarmuus perheen toimeentulosta, tulee näkymään tulevien Perhebarometrienkin tuloksissa.  

Jakson on tuottanut ja toimittanut Alli Paasikiven Säätiölle Sanna Ra. 

Löydät jakson Alli Paasikiven Säätiön verkkosivuilta.