Kristiina Tammisalo Puheenaihe-podcastin vieraana

Podcastin aiheena on älylaitteiden vaikutus perhesuhteiden laatuun. Ketkä ovat häviäjiä ja ketkä voittajia? Älylaitteilla on vaikutusta perheiden ajankäyttöön ja siten myös romanttisen suhteen laatuun, lasten mielenterveyteen sekä perhesuhteiden tiiviyteen.

Tammisalo tutki väitöskirjassaan, miten älylaitteet vaikuttavat perheiden sisäiseen viestintään, ajankäyttöön ja perhesuhteiden ylläpitoon. Tammisaloa kiinnosti, miten laitteet ovat vaikuttaneet perheiden viestintään ja miten ne ovat muokanneet ajankäyttöä perheissä. Miten toimimme yhdessä ja pidämme yllä perhesuhteita, kun älylaitteet ovat läsnä? Väitöskirjaan sisältyi myös tutkimuskatsaus, sillä vaikka älylaitteista on paljolti tutkimustietoa, kokoavalle työlle on ollut tarvetta.

Digilaitteiden käyttöön tarvittaisiin normistoa

Elämän digitalisoituminen heijastuu myös perhe-elämään. Sekä pienillä lapsilla että ikäihmisillä on käytössä älylaitteita, myös koulunkäynti on digitalisoitunut. Koska vanhemmilla ei välttämättä ole lapsuudestaan kokemusta älylaitteiden käytöstä, on hankalaa säännellä oman lapsen laitteen käyttöä. Tammisalo mainitsee, että enintään ehkä television katselusta ja ruutuajasta on keskusteltu vanhempien kotona, mutta jatkuvasti lapsen mukana oleva laite luo uudenlaisia haasteita, joihin vanhemmilla ei välttämättä ole osaamista puuttua.

Vanhemmilla ei myöskään välttämättä ole ajantasaista ja totuudenmukaista tietoa lasten älylaitteiden käyttökulttuurista. Jos lapsi pyytää omaa puhelinta, koska ”kaikilla muillakin on”, onko tämä totta? Myös käyttäytymisnormit ja niiden yhdistyminen älylaitteiden kanssa voi tuottaa päänvaivaa; milloin on soveliasta ottaa puhelin esiin ja pelata?

Tammisalon mukaan meiltä puuttuu virallisia suosituksia älylaitteiden käyttöön, joihin vedota ja joista ottaa mallia. Tutkimuksella voidaan vastata tiedonpuutteeseen, joka koskee ruutuaikaa ja sen vaikutuksia vuorovaikutukseen sekä eritoten lapsiin ja heidän mielenterveyteensä.

Voittajia ja häviäjiä

Samat teknologiset ratkaisut ja ilmiöt voivat olla toisille myönteisiä ja toisille negatiivisia. Tammisalon väitöskirjan mukaan älylaitteiden käyttöön liittyy sekä hyötyjä että haittoja, ja nämä riippuvat käyttötarkoituksesta ja käyttäjästä.

Älylaitteiden käytöstä hyötyivät muun muassa etäällä asuvat, perheeseen lukeutuvat sukulaiset, joiden kanssa vuorovaikutus on lisääntynyt älylaitteiden käytön myötä. On helppoa pitää yhteyttä perhechatin avulla toisella paikkakunnalla asuvan siskon kanssa. Lukutaidottomat lapset voivat lähettää videoita ja ääniviestejä. Teknologia voi tuoda perheenjäseniä yhteen ja tarjota harrastusmahdollisuuksia.

Älylaitteiden haittoja voidaan kuitenkin tutkia ajankäytön näkökulmasta. Laitteiden käyttö vähentää muiden elämän osa-alueiden roolia päivittäisessä elämässä. Se voi syrjäyttää aikaa nukkumiselta, liikunnalta ja yhdessäololta. Digitalisaation myötä olemme yhä enemmän fyysisesti paikalla, mutta poissaolevia, laitteisiin uppoutuneina. Laitteet ovat aina mukana, ja ne kilpailevat huomiosta.

Näin ollen vuorovaikutuksen tasolla voi tapahtua sekä hyvää että huonoa. Toisaalta voi tulla vahvistaneeksi ystävyyssuhteita etäällä, mutta samalla etääntyä vieressä olevasta kumppanista.

Vaikutukset romanttiseen suhteeseen

Tammisalon väitöskirjan mukaan teknologian kyky syrjäyttää yhdessä vietettyä aikaa heijastuu romanttisten suhteiden laatuun. Suhteissa, joissa käytetään paljon ruutuja, on enemmän konflikteja sekä vähemmän tyytyväisyyttä ja läheisyyttä. Ihmiset ovat raportoineet myös enemmän mustasukkaisuutta, uskottomuutta sekä eroaikeita. Näin ollen myös romanttisten suhteiden pituudet ovat lyhentyneet. Syntyvyys on laskenut Suomessa pitkään, ja pelkästään romanttisten suhteiden lyhytkestoisuus voi selittää syntyvyyden laskua; suhteisiin ei kerkeä syntyä lapsia, kun ne jo päättyvät.

Sosiaalisen median sisällöllä voi myös olla vaikutusta lastensaantiaikeisiin. Yksilökeskeistä elämäntapaa markkinoiva sisältö rinnastettuna vanhemmuuden kauhukuviin sekä korkeisiin vanhemmuuden standardeihin ei välttämättä kannusta ihmisiä hankkimaan lapsia.

Myös deittailukulttuurin muutos on yhteydessä digitalisaatioon ja siten romanttisiin suhteisiin. Tammisalon mukaan esimerkiksi deittailusovellukset eivät ole kiinnostuneita edesauttamaan kumppanin löytämisessä, vaan maksimoimaan käyttäjämäärän ja sovelluksen käyttöajan. Deittisovellukset eivät siis tue pitkän tähtäimen toiveita perheellistymisestä, kumppanuudesta tai avioliitosta.

Tammisalo kuvaa, kuinka deittisovellukset ovat kiihdyttäneet kaikkea, mikä suhteisiin liittyy: tavataan nopeammin, erotaan nopeammin, siirrytään seksiin nopeammin, avioliittojen solmiminen tapahtuu nopeammin. Suurin osa ihmisistä ei kuitenkaan pääse avioliittoon asti, vaan ero tapahtuu ennen avioitumista tai lapsen syntymää. Ihmisillä on enemmän lyhyitä suhteita, kuin yksi pitkäaikainen suhde.

Teknologian käyttö suhteessa voi olla intiimiyden tiellä. Jos kumppani on läsnä, mutta poissaoleva, haittaa tämä yhdessäoloa. Lisäksi puhelin taskussa on ovi parisuhdemarkkinoille. Koska vaihtoehtoja on, sitoutuminen ei ole niin houkuttelevaa.

Kuuntele jakso YouTubessa: Älylaitteiden vaikutus perheisiin ja ihmissuhteisiin | Puheenaihe 506. Juontajana Leevi Leivo.