Ihminen merenrannalla auringonlaskun aikaan

Markus Jokela haastattelussa Helsingin Sanomien persoonallisuuspiirteitä käsittelevässä tiedeartikkelissa: Aamulla eri ihminen kuin illalla

Perinteisen käsityksen mukaan persoonallisuuden piirteitä on lähes mahdotonta muuttaa. Vai onko sittenkään? Markus Jokela kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa persoonallisuuspiirteitä käsittelevän tutkimustiedon uusista tuulista.

”Ihmisille on luontevaa käsitellä omaa ja muiden käytöstä erilaisten persoonallisuuden piirteiden avulla”, sanoo Helsingin yliopiston psykologian professori Markus Jokela. Piirteitä ovat esimerkiksi ilkeys, ystävällisyys ja ymmärtäväisyys.

Se, mitä ajattelemme persoonallisuuden piirteenä, voi olla jopa tuntien sisällä ohimenevä tunne. Tätä kuvaa psykologian käsite intraindividual variability eli yksilökohtainen vaihtelevuus. Henkilö voi olla esimerkiksi avoin ja miellyttävä keskipäivään asti, mutta ikävä tai sulkeutunut iltapäivästä lähtien. Moni tunnistaa myös ilmiön siitä, että ihminen voi muuttua kuin toiseksi persoonaksi riippuen ympäristöstä tai kulloisestakin seurasta.

”Usein ihmiset kuitenkin loikkivat liian nopeasti johtopäätöksiin omien tai muiden pysyvistä ominaisuuksista. Toimintaan vaikuttavat useat erilaiset tilannekohtaiset tekijät, henkilön silloinen vireystila, mieliala, kiire ja muut päivän kuluessa muuttuvat psykologiset olosuhteet”, Jokela sanoo.

Juttu on julkaistu Helsingin Sanomisssa 12.6.2023 ja se on luettavissa täällä (vain tilaajille).