Markus Jokela Helsingin Sanomien haastattelussa: Vastavuoroisuus on ystävyyssuhteiden kulmakivistä.

Helsingin Sanomien artikkelissa käsiteltiin ystävyyden ja sosiaalisten verkostojen merkitystä elämänpolkujen rakentumisessa. Ystävyyssuhteissa vastavuoroisuus on keskeisessä roolissa. Se näkyy niin pienten lasten kuin vanhustenkin ystävyyksissä.

”Se vain vaihtelee, minkä suhteen vastavuoroisuutta arvioidaan. Vastavuoroisuudessa on sellainen nyanssi, että mehän emme halua, että oikeat ystävyyssuhteet ovat tiukkoja vaihtosuhteita – vastavuoroisuuden pitää olla häilyvämpää ja hienovaraisempaa, eikä niin, että jos sinä teet jotain minun eteeni, minun pitää maksaa samassa mitassa takaisin.”

Vastavuoroisuuden syntyyn vaikuttaa avoimuus: mitä avoimemmin ihmisiä lähestyy ja kertoo omasta elämäntilanteestaan, sitä paremmin muut pystyvät tarjoamaan apuaan.

”Se antaa mahdollisuuden sille, että suhde syvenee.”

Jokela painottaa, että esimerkiksi pettymykset ihmissuhteissa voivat johtaa siihen, että jotkut välttelevät toiveidensa ja pelkojensa jakamista muiden kanssa – avoimuus kun lisää haavoittuvuutta.

Helsingin Sanomien juttu ”Tunnen jonkun, joka tuntee jonkun” on julkaistu 18.4.2024 ja se on luettavissa täällä (maksullinen).