Miksi meidän pitää auttaa? -podcastin vieraana Antti O. Tanskanen

Ylen Kaikki hyvin, mutta -sarjassa toimittaja Marja Vehkanen tarkastelee ympäröivää maailmaa kriittisesti, uteliaasti ja toiveikkaasti. Sarjassa vierailee niin tieteilijöitä, taiteilijoita kuin kokemusasiantuntijoita ja tarjolla on punnittua puhetta arkisista havainnoista ja tilanteista.

Sarjan kahdeksannessa jaksossa kysytään, miksi meidän pitää auttaa? Vieraana on Turun yliopiston sosiologian professori ja NetResilience-hankkeen johtaja Antti O. Tanskanen. Antti on muun muassa ollut mukana toimittamassa kirjaa Suomalainen auttaminen, jossa selvitetään, millä tavoin perheenjäsenet, sukulaiset ja ystävät auttavat toisiaan nykypäivän Suomessa.

Kuuntele podcastista, miten hyvinvointivaltiossa autetaan sukulaisia ja ystäviä, ja miten puuttuvat julkiset palvelut vaikuttavat auttamiseen. Miten isovanhemmat auttavat lapsiaan ja lapsenlapsiaan vai kulkeeko auttaminen toiseen suuntaan?

Podcast-jakso: Miksi meidän pitää auttaa?

Lukemista:

Danielsbacka, M., Hämäläinen, H. & Tanskanen, A. O. (2020) Suomalainen auttaminen — Tukiverkostot suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. Gaudeamus.