Ylen haastattelussa ystävyydestä tutkija Noora Lehtonen

Emme ystävysty täysin sattumanvaraisesti, vaan kiinnostumme samankaltaisuudesta, toteaa tutkija Noora Lehtonen Väestöliitosta. Ystävyyssuhteita solmitaankin useimmiten sellaisten ihmisten kesken, joita jokin yhdistää.

Yhdistävät tekijät voivat liittyä kiinnostuksen kohteisiin ja siihen, missä tavataan ja mitä tehdään. Ne liittyvät tietysti myös arvoihin, Noora Lehtonen kertoo.

Ystävyksiä voi yhdistää myös sama ikäluokka, sukupuoli, etninen tausta, persoonallisuus, sosiaalinen asema tai samankaltainen elämäntilanne.

Pelkkä tilaisuus tutustua ei riitä. Tarvitaan jotain sellaista, mikä klikkaa ihmisten välillä, Noora Lehtonen sanoo.

Vastavuoroisuus ja tukeminen ovat myös perustavanlaatuisia asioita, jotka kannattelevat ystävyyssuhteita.

Tunne siitä, että toinen on tarpeen tullen läsnä, on tärkeää. Jos hyvin vaikeiden elämänvaiheiden keskellä kokee, että toinen ei olekaan tukena, se voi rikkoa suhteen tai vähintään luoda ristiriitaa ystävyyssuhteeseen, Lehtonen toteaa.

Tilastokeskuksen vuonna 2017 kerätyn vapaa-aikatutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät tavallisimmin säännöllistä yhteyttä  3–5 ystävään tai tuttavaan ja noin neljä prosenttia puolestaan ei pidä säännöllisesti yhteyttä ystäviin tai tuttaviin. Tilastojen mukaan 2000-luvun alkuun verrattuna vähintään kuuteen ystävään tai tuttavaan yhteyttä pitävien määrä on vähentynyt, kun taas yhteen tai kahteen ystävään yhteyttä pitävien määrä on kasvanut.

Väestöliiton suomalaisessa Sukupolvien ketju -hankkeen aineistoissa taas huomattiin suurten ikäluokkien vastaajilla olevan keskimäärin enemmän ystäviä (5,6) kuin heidän aikuisilla lapsillaan (4,6).

Vapaa-aikatutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista tapaa ystäviään vähintään viikoittain. Lehtosen mukaan yhteinen ystäväverkosto tai yhteiset elämänpiirit voivat helpottaa ystävyyden säilymistä, vaikka ystävyyssuhde ei jatkuvasti olisikaan kovin tiivis.

Lue koko juttu Ylen verkkosivuila: Ystävystyminen on muutakin kuin sattumaa – tällaisia ovat ystävyyssuhteet tutkimusten mukaan