Väestörakenteen muutos vaikutti isoäitien rooliin

Väestörakenteen muutoksen myötä on siirrytty esiteollisten yhteiskuntien korkeista kuolleisuus- ja syntyvyysluvuista teollistuneiden yhteiskuntien alhaisiin lukuihin. Syntyvyyden ja kuolleisuuden vaihtelun väheneminen…