Miten äidinäidin kuolema vaikuttaa muiden isovanhempien tukeen lastenlapsille?

Isovanhemmat voivat lisätä lastenlastensa hyvinvointia panostamalla heihin aikaa ja muita resursseja. Kaikki isovanhemmat eivät kuitenkaan tue yhtä paljon lastenlapsiaan. Isoäidit panostavat keskimäärin enemmän lastenlapsiinsa kuin isoisät ja äidin suvun isovanhemmat enemmän kuin isän suvun isovanhemmat.

Tanskasen, Helteen ja Danielsbackan artikkelissa tarkasteltiin englantilaisia ja walesilaisia 11–16-vuotiaita nuoria (n = 1430), ja selvitettiin vaikuttaako äidinäidin kuolema muiden isovanhempien antamaan tukeen lastenlapsilleen.

Tutkimuksessa selvisi, että äidinäidin ollessa elossa, seuraavaksi eniten tukea antavat äidinisät, sitten isänäidit ja viimeisenä isänisät. Kun äidinäiti on kuollut, isänäidin tuki lisääntyy mutta ei silti ylitä äidinisän antamaa tukea.

Lue lisää

Tanskanen, A.O., Helle, S. & Danielsbacka, M. (2023). Differential grandparental investment when maternal grandmothers are living versus deceased. Biology Letters, 19 (5). http://doi.org/10.1098/rsbl.2023.0061