Anna Rotkirch ja Kristiina Tammisalo Helsingin Sanomissa: ”Tutkimus paljasti selkeästi, mitä älypuhelimen runsas käyttö tekee parisuhteelle”


Anna Rotkirch ja Kristriina Tammisalo tekivät yhdessä laajan tutkimuskatsauksen, jossa tarkasteltiin digitaalisten laitteiden ja internetin vaikutuksia perhesuhteisiin.

”Älypuhelinten ja internetin runsas käyttö voi laskea tyytyväisyyttä parisuhteeseen, huonontaa yhdessäolon laatua ja lisätä konflikteja”, toteaa Kristiina Tammisalo. Se on myös yhteydessä parisuhteen lyhyempään kestoon ja saattaa kasvattaa eroriskiä.

Ruutuajan käsitettä parjataan, mutta parisuhteen näkökulmasta ruudulla vietettävä aika on juuri keskeinen pointti: ruutua tuijottava parisuhteen toinen osapuoli on poissa sosiaalisesta tilanteesta, jossa ollaan fyysisesti läsnä.

”Rajasimme omasta tutkimuksestamme pois tutkimukset, jotka tarkastelivat vaikutuksia sisältöjen näkökulmasta. Sillä ei meidän tutkimuksessamme ole eroa, tekeekö ruudun parissa töitä vai katsooko pornoa, koska halusimme selvittää, onko laitteiden käytön määrä itsessään yhteydessä parisuhteen laatuun. Toki sisällöillä on omanlaisiaan vaikutuksia, mutta jokaisella on laite ja laitteessa itselle kiinnostavaa sisältöä. Kiinnostavin sisältö voi jollekin olla uutiset, toiselle porno tai peli. Vetovoima on kaikilla olemassa.”

Tutkimuskatsaus paljasti, että ruutuaika syrjäyttää jotakin muuta tärkeää toimintoa, yhdessäoloa ja läheisyyttä, ja huomio on toisaalla. Konflikteja esiintyi etenkin parisuhteissa, joissa toinen osapuoli käytti laitteita selvästi toista enemmän. Toisen osapuolen ruutuaika koettiin tuhoisampana suhteelle kuin oma ruutuaika.

Koko juttu luettavissa täällä: Helsingin Sanomat 13.7.2022