Antti O. Tanskanen analysoi sisarussuhteisiin liittyviä konfliktitilanteita Ilta-Sanomien Extran artikkelissa

Ilta-Sanomien Extra erikoislehden artikkelissa ”Kovin rakas, mutta inhottava sisareni” käsitellään sisarussuhteiden konfliktitilanteita käyttämällä esimerkkinä Downton Abbey TV-sarjan sisaruksia. Artikkelissa haastateltiin Antti O. Tanskasta.

”Tutkimuksissa on huomattu, että mitä enemmän vanhempien koetaan suosivan jotain sisarusta, sitä todennäköisemmin konflikteja on. Tämä voi vaikuttaa sisaruksiin hyvin pitkälle aikuisuuteen asti, jopa vuosikymmenten päähän”, Tanskanen sanoo.

Koko artikkeli ja haastattelu on luettavissa 27.4.2022 ilmestyneestä Ilta-Sanomien Extra erikoislehdessä