Skip to content

Antti O. Tanskanen HS:n haastattelussa: ” Vanhemmat, jotka saavat isovanhemmilta apua, hankkivat todennäköisemmin lisää lapsia”

Lapsiperheet ovat keskenään hyvin eriarvoisessa asemassa sen suhteen, minkälaiset tukiverkostot heillä on tai ei ole. Tärkein tukiverkosto ovat tutkimusten mukaan isovanhemmat.

”Mikäli yhteys isovanhempiin on hyvä, sillä on merkittävä vaikutus perheiden hyvinvointiin, jaksamiseen ja kokemuksiin vanhemmuudesta. Se, minkälaista apua ja tukea pariskunnalla on, voi selittää myös lapsilukua”, Tanskanen sanoo.

Sen lisäksi, että monessa helsinkiläisperheessä isovanhemmat saattavat asua toisella paikkakunnalla, myös isovanhempien ikä vaikuttaa siihen, kuinka paljon he voivat arjessa auttaa.

Helsingissä synnyttäjien keski-ikä on muuta maata korkeampi, mikä usein tarkoittaa, että isovanhemmatkin ovat iäkkäitä eivätkä kykene tarjoamaan tukea.

Perhepalveluissa, kuten neuvolassa, saatetaan myös olettaa, että jokaiselta perheeltä löytyvät jonkinlaiset verkostot. Jos näin ei ole, tukeakaan ei osata tarjota, koska mallia ei ole.

”On ongelmallista, jos lähtökohtaisesti oletetaan, että kaikilla olisi verkostoja. Se estää myös avun tarjoamista”, Tanskanen sanoo.

Lue koko haastattelu ja artikkeli Helsingin Sanomista: Helsingin Sanomat 30.4.2022