Antti O. Tanskasen artikkeli Rihveli-lehdessä: Sisarussuhteet elämänkulun aikana

”Mielenkiintoista on, että useat samat tekijät, jotka lisäävät sisarusten välistä läheisyyttä, lisäävät myös heidän välisiä ristiriitoja”, kirjoittaa Antti O. Tanskanen Rihveli-lehden artikkelissa. Tanskanen käsittelee artikkelissaan erilaisten sisarussuhteiden merkityksiä elämänkulussa.

Sisarussuhteet ovat pitkäkestoisimpia sosiaalisia suhteitamme. Vaikka vanhemmat ja lapset voivat hyvinkin elää puoli vuosisataa samaan aikaan, sisarusten on mahdollista elää jopa kokonainen vuosisata keskenään. Ystävyyssuhteet voisivat periaatteessa olla lähes yhtä pitkäkestoisia kuin sisarussuhteet, mutta käytännössä on äärimmäisen harvinaista, että varhaislapsuudessa solmitut siteet kestäisivät läpi elämän.

Sisarussuhteita käsittelevissä tutkimuksissa on löydetty useita tekijöitä, jotka vaikuttavat niiden laatuun ja eräs keskeinen havainto on, että sisarussuhteiden perusta luodaan jo varhaisessa lapsuudessa. Mitä kauemmin sisarukset ovat lapsena asuneet yhdessä, sitä läheisempiä he ovat vielä aikuisina.

Lue koko artikkeli Rihveli-lehdestä: Rihveli 1/2022

Rihveli-lehden kotisivut