Antti O.Tanskanen ja Virpi Lummaa Aurora-lehdessä: ”Kimmoisuudella väestörakenteen haasteiden kimppuun”

Suomi on yksi maailman nopeimmin ikääntyvistä maista. Samaan aikaan syntyvyys laskee, ja väestörakenteen muutoksen aiheuttamiin haasteisiin kaivataan ratkaisuehdotuksia sekä sopeutumiskykyä koko yhteiskunnalta. Auroa-lehden haastattelussa NetResilience konsortiosta Antti.O.Tanskanen ja Virpi Lummaa.

Tutkimuksessa on aiemmin keskitytty vahvasti hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen – kuten lapsilisän, toimeentulotuen, vanhempainvapaan ja terveydenhuollon – merkitykseen hyvinvoinnin tuottajina. Eivät tutkijat niitä jatkossakaan väheksy, mutta nyt katse suunnataan vähän toisin. NetResilience konsortiossa tutkitaan väestönmuutoksen vaikutuksia ihmisten sosiaalisiin verkostoihin ja sitä, millaiset verkostot vahvistavat väestön kykyä sopeutua vastoinkäymisiin ja yllättäviin tapahtumiin.

–  Sosiaaliset verkostot ovat liian vähän hyödynnetty ja ymmärretty tekijä hyvinvoinnin lähteenä. Meidän tutkimuksessamme poikkeuksellista on myös se, että katsomme ihmisten sosiaalisten verkostojen merkitystä 1700-luvulta lähtien nykypäivään. Useimmiten tutkimukset keskittyvät vain viimeisen parin vuosikymmenen aikana tapahtuneisiin muutoksiin, Tanskanen sanoo.

Lue koko artikkeli: Artikkeli on julkaistu Aurora-lehdessä 1/2022