Blogi: Pandemian vaikutus Pohjoismaiden syntyvyyteen

Suomen väestö vanhenee ja samalla elämme kasvavien kriisien aikaa. Uudet, yhä pienemmät, ikäluokat varttuvat teknologisen murroksen, ilmastomuutoksen, pandemian ja sodan aikana. Sekä väestön ikääntyminen että muut haasteet vaativat kriisinsietokykyä niin yksilöiltä kuin yhteisöltä, todetaan Väestöliiton blogissa. 

Tuoreen esimerkin väestön kriisisietokyvystä eli resilienssistä saimme Covid-19-pandemian ensimmäisten aaltojen aikana. Vaikka syntyvyys romahti ainakin hetkellisesti useimmissa länsimaissa, Pohjoismaissa näin ei tapahtunut. Nuorten aikuisen turvallisuudentunne, toimeentulo ja yhteiskunnallinen tuki oli tarpeeksi korkealla, että moni uskalsi suunnitella lasta myös suuren epävarmuuden aikana.

Miten lastensaantiin vaikuttavat sosiaalinen tuki ja esimerkit muuntuvat väestön ikääntyessä? Suuntaavatko ikääntyvät sukupolvet resursseja ja hoivaa nuorille aikuisille? Sosiaalisten verkostojen vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin tarvitaan lisää tutkimusta ja tähän vastaa osaltaan myös NetResilience-konsortio.

Lue lisää blogista: Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa.