Demography-ohjelman tilannekuvaraportit julkaistu

Viime syksynä aloittaneiden uusien BIOD, DEMOGRAPHY ja PANDEMICS -ohjelmien hankkeiden tilannekuvaraportit on julkaistu Strategisen tutkimuksen verkkosivuilla.

Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa (NetResilience) -konsortio on osa Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut (DEMOGRAPHY) -ohjelmaa. Tilannekuvaraportissa kuvataan mm. yhteiskunnallinen haaste, jonka ratkaisuun NetResilience- hankkeen tutkimuksella pyritään vaikuttamaan.

Suomi on yksi maailman nopeimmin ikääntyvistä maista ja syntyvyysluvut ovat alhaisimpien joukossa. NetResilience osallistuu näiden haasteiden ratkaisemiseen kohdistamalla huomion ihmisten sosiaalisiin verkostoihin. Hankkeessa tarkastellan sitä, miten epämuodollisten sosiaalisten verkostojen ja julkisten tukiverkostojen muodostama kokonaisuus tukee väestön resilienssiä, eli kohdattuihin vastoinkäymisiin ja vaikeasti ennustettaviin tapahtumiin sopeutumista ja niistä palautumista.

Lue verkosta koko tilannekuvaraporttimme.

DEMOGRAPHY-ohjelman muita hankkeita ovat:

  • Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset (LIFECON)
  • Muuttuva perheenmuodostus – Syyt, seuraukset ja mahdolliset tulevaisuudet (FLUX)
  • Monimuotoisuus, luottamus ja kaksisuuntainen kotoutuminen (MobileFutures)
  • Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa (SustAgeable)

Demography-tutkimusohjelmassa etsitään tieteen avulla ratkaisuja väestön ikärakenteen muutoksiin sopeutumiseksi ja yhteiskunnallisen toiminta- ja uudistumiskyvyn säilyttämiseksi. Syntyvyyden lasku ja väestön ikääntyminen vaikuttavat perherakenteisiin, sosiaalisiin suhteisiin ja elämänkulun eri vaiheisiin, niin palveluiden tarpeeseen kuin tarjontaan sekä käytettävissä oleviin voimavaroihin. Miltä hyvinvointivaltiomme näyttää ikärakenteeltaan muuttuneessa ja muuttuvassa Suomessa? Tulevaisuuden turvaamiseksi on oleellista tutkia, miten väestölliset muutokset muokkaavat suomalaista yhteiskuntaa ja miten muutoksiin voidaan sopeutua ja vaikuttaa.