Skip to content

HS: Lasta vailla

Väestöliitossa tehtyjen kyselytutkimusten mukaan vajaa puolet miehistä on kokenut vauvakuumetta. Miesten kokemuksia vauvakuumeesta ei kuitenkaan ole juurikaan tutkittu, toteaa Anna Rotkirch.

Vauvakuumetta on Rotkirchin mukaan kolmentyyppistä. Ensinnäkin on naisia ja miehiä, jotka ovat halunneet lapsia ”aina”. Toinen tyyppi on yllättäen iskevä fyysinen tarve saada lapsi, ja tämä on kyselyissä miehillä harvinaisempaa kuin naisilla. Kolmannen ryhmän muodostavat ne, joilla on jo lapsi ja jotka tietävät, millaista vanhemmuus on.

Väestöliiton kyselyjen mukaan heterosuhteessa lopullisen päätöksen lapsen ajoituksesta ja hankkimisesta tekee usein nainen.

Helsingin Sanomat teki kyselyn, johon pyydettiin kokemuksia miesten vauvakuumeesta. Kyselyyn tuli yli 80 vastausta. Vastauksissa miehet kertoivat muun muassa, millaisissa tilanteissa he ovat kokeneet vauvakuumetta ja uskovatko he lapsihaaveen toteutumiseen.

Lue lisää: Helsingin Sanomat 6.4.22 Lasta vailla. (Juttu vain tilaajille)