Virpi Lummaan johtamalle Human Diversity -tutkimukselle rahoitusta

Suomen Akatemia on myöntänyt 12,3 miljoonaa euroa Turun yliopistoon strategian mukaisen profiloitumisen vahvistamiseksi. Profi-rahoitusmuodon tavoite on tukea yliopistojen strategian mukaista profiloitumista ja tutkimuksen laadun kehittämistä.

Vuosille 2023-2028 myönnetyllä rahoituksella tuetaan monitieteistä tutkimusta yliopiston kolmella profiloitumisalueella, joissa tutkitaan immuunivälitteisiä sairauksia, ihmisen monimuotoisuuden kehittymistä, sekä kestäviä uusia materiaaleja.

Professori Virpi Lummaa toimii vastuullisena tutkijana Evolution through Contact and Communication Networks (Human Diversity) -hankkessa, joka tutkii ihmisen kontaktiverkostojen vaikutusta muinaisiin ja nykyisiin kulttuureihin, geeneihin, tartuntatautitaakkaan sekä yksilöiden evolutiiviseen menestykseen. Human Diversity on osa Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos -temaattista kokonaisuutta.

Lue lisää