KUTSU: Kristiina Tammisalon väitöstilaisuus Turun yliopistossa 9.11.2023

VTM Kristiina Tammisalo esittää väitöskirjansa ”Connecting and Disconnecting: Information and Communication Technology in Family Relationships” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa torstaina 9.11.2023 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub3-luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Terhi-Anna Wilska (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Antti Tanskanen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on sosiologia.

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta (Turun yliopiston verkkosivuilta):

Väitöskirja käsittelee informaatio- ja viestintäteknologian, kuten älypuhelinten ja sosiaalisen median, käyttöä perheissä. Väitöskirja sisältää systemaattisen tutkimuskatsauksen, joka kokoaa kymmenen vuoden ajalta informaatio- ja viestintäteknologian käytön perhesuhdevaikutuksia kartoittaneet tutkimukset ja kolme suomalaiseen Sukupolvien ketju -aineistoon perustuvaa tutkimusartikkelia informaatio- ja viestintäteknologian käytöstä perhesuhteissa. Väitöskirja tekee avauksen digitaalista eriarvoisuutta käsittelevään kirjallisuuteen käsittelemällä perhesuhteita digitaalista eriarvoisuutta rakentavina tekijöinä.

Tutkimuskatsauksen tuloksista ilmenee, että runsas informaatio- ja viestintäteknologian käyttö henkilökohtaisiin tarkoituksiin ja ”teknohäiriö”, eli sen käyttö perheenjäsenten läsnä ollessa, heikentävät perhesuhteita. Erityisesti parisuhteet kärsivät runsaasta teknologian käytöstä. Toisaalta myönteisiäkin vaikutuksia löytyi: esimerkiksi yhteiskäyttö, kuten yhdessä pelaaminen, ja helpottunut yhteydenpito enimmäkseen vahvistavat kaikkia perhesuhdetyyppejä.

Informaatio- ja viestintäteknologian kielteiset vaikutukset perhesuhteisiin ovat näkyvämpiä kuin myönteiset ja ne myös kasautuvat heikommassa asemassa oleville, mutta myös perhesuhdetyypin ja elämänvaiheen perusteella. Suomalaiseen Sukupolvien ketju -aineistoon perustuvat tutkimukset osoittavat, että informaatio- ja viestintäteknologian käyttö hyödyttää perheyhteydenpidossa lähinnä niitä, joilla yhteydenpito on muutenkin runsasta ja jotka saavat tukea nuoremmilta perheenjäseniltä teknologian omaksumiseen. Informaatio- ja viestintäteknologian omaksuminen taas edesauttaa näiden suhteiden vahvistamista.

Tulokset auttavat yksilöitä ymmärtämään paremmin päivittäisten digivalintojensa seurauksia. Lisäksi tuloksista on hyötyä digitaaliseen hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvässä päätöksenteossa.