Mirkka Danielsbacka haastattelussa Apu-lehden laajassa historiajutussa, jossa käsiteltiin suomalaisten sukupolvien erilaisia ominaispiirteitä ja yhteiskunnan kehityskulkuja eri aikakausina.

Murrossukupolvi, jälleenrakentamisen sukupolvi, pula-ajan sukupolvi, boomerit. Suurilla ikäluokilla on lähes yhtä paljon nimityksiä kuin sukupolvilla on edustajia. Mirkka Danielsbacka valottaa eri sukupolvien ominaispiirteitä ja yhteiskunnallisia kehityskulkuja Apu-lehden haastattelussa.

Suuret ikäluokat ovat selkeästi sosiaalisen nousun sukupolvi. Heidän elintasonsa nousi verrattuna heidän vanhempiinsa, mutta sama ei välttämättä toistuenää heidän lastensa kohdalla, toteaa Mirkka Danielsbacka.

Syntymävuosiluokkien suuret kokoerot ovat yhteiskunnallinen ongelma, joka nykyisin näyttäytyy väestön vanhenemisena. Toinen suuriin ikäluokkiin suunnattu syytös on yhteiskunnalle koituva rasite, hoitotaakka. Suuret ikäluokat elävät aiempaa vanhemmiksi, ja tulevat kalliiksi hyvinvointivaltiolle – sille, jonka perustaa he ovat olleet rakentamassa.

Tässä kertomuksessa unohtuu se puoli, että suuret ikäluokat ovat itse hoivanneet ja hoivaavat edelleen sekä vanhempiaan että lapsiaan. Varsinkin isovanhempien suuret ikäluokat ovat paljon aiempia lähempänä perhettään ja auttavat monin tavoin ja ovat aktiivisia esimerkiksi kansalaisjärjestöissä, huomauttaa Danielsbacka.

Koko juttu luettavissa painetussa Apu-lehdessä. Jutun otsikko: ”Lapset maan perivät” sekä maksullisena verkkoversiossa: Kiitos suuret ikäluokat! – Pula-ajan boomerit rakensivat Suomesta hyvinvointivaltion