Mirkka Danielsbackan artikkeli Rihveli-lehdessä: Isovanhemmat ja lapsenlapset

Mirkka Danielsbacka tarkastelee isovanhempien ja lastenlasten suhteita sekä niiden muutoksia artikkelissaan Rihveli-lehdessä. Artikkelissa tarkastellaan, millaisia merkityksiä näillä suhteilla on isovanhemmille ja lastenlapsille, mutta myös lasten vanhemmille.

Kouluikäisillä lapsilla on nykyisin yhä useammin kaikki neljä isovanhempaa hengissä. Useissa länsimaissa ollaankin nyt siinä tilanteessa, että pienillä ja vähän isommillakin lapsilla on lähipiirissään enemmän isovanhempia kuin sisaruksia. Eliniän piteneminen ja syntyvyyden lasku johtavat väestörakenteeseen, jossa tyypillisiä ovat pitkänmalliset niin kutsutut herneenpalko-perheet.

Tämä tarkoittaa perheitä, jotka ovat pitkiä mutta kapeita eli niissä on saman aikaisesti elossa monta perhesukupolvea, mutta ei monia sisaruksia, tätejä, setiä, enoja tai serkkuja. Nämä väestölliset ja perherakenteisiin liittyvät muutokset vaikuttavat myös isovanhempien ja lastenlasten suhteisiin.

Lue koko artikkeli Rihveli-lehdestä: Rihveli 1/2022

Rihveli lehden kotisivut