Miten suomalaiset haluavat tukea lapsiperheitä?

Väestöliiton Perhebarometri Kaikki tykkää perheistä – Suomalaisten perhepoliittiset toiveet esittelee suomalaisten näkemyksiä siitä, miten valtiovalta on perhepolitiikassaan onnistunut ja mitä pitäisi korjata.

Valtaosa 20–59-vuotiaista suomalaisista arvioi, että valtiovalta on pääosin onnistunut perheiden ja lasten hyvinvoinnin edistämisessä. Tyytyväisten määrä kasvoi tuoreessa, vuonna 2022 toteutetussa perhebarometrikyselyssä verrattuna aiempiin 2010-luvun kyselyihin.  Silti kaksi viidestä arvioi yhä, ettei valtiovalta tue lapsiperheitä riittävästi. 

Vuosi sitten voimaan astunut perhevapaauudistus otettiin lämmöllä vastaan. 

– Se on ymmärrettävää, sillä uudistuksessa ansiosidonnaisten vapaiden kestoa pidennettiin ja vapaiden ja työnteon yhdistämistä joustavoitettiin, kertoo Perhebarometrin ensimmäinen kirjoittaja, Väestöliiton tutkija Noora Lehtonen. 

Toisaalta varsin moni ei ollut tyytyväinen siihen, että vanhemmille asetettiin yhtä pitkät kiintiöt, ja vain osan päivistä voi luovuttaa toiselle. Etenkin isien mielestä parempi keino kannustaa miehiä jäämään pidemmille vapaille olisi vanhempainrahan korottaminen. 

Vastauksista ilmenee myös, että koulut ovat edelleen suomalaisten suosikki, kun kysytään, mihin verovaroja pitäisi käyttää, jos halutaan tukea lapsiperheitä. Koulujen jälkeen suosituimpia kohteita ovat lasten terveydenhuolto, harrastusmahdollisuudet ja päivähoitopalvelut eli varhaiskasvatus. 

Perhebarometrin tiedot perustuvat elokuussa 2022 tehtyyn edustavaan kyselyyn, johon vastasi 3398 20–59-vuotiasta suomalaista.  

Perhebarometri on saanut tukea Alli Paasikiven Säätiöltä, Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä sekä Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä väestössä -tutkimuskonsortiolta.

Lue lisää

Tiedote Väestöliiton verkkosivuilla

Lehtonen N., Sorsa, T. & Rotkirch A. (2023) Kaikki tykkää perheistä. Suomalaisten perhepoliittiset toiveet. Perhebarometri 2023. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, Katsauksia E58/2023.