NetResilience-konsortiolle rahoitusta strategisen tutkimuksen neuvostolta

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on päättänyt uusista rahoitettavista konsortioista. NetResilience-konsortiolle myönnettiin rahoitusta Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut (DEMOGRAPHY) -ohjelmasta.

Turun yliopiston sosiologian professori Antti Tanskasen johtamalle “Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa (NetResilience)” -konsortiolle myönnettiin rahoitusta neljä miljoonaa euroa.

NetResilience tutkii sitä, miten ihmisten sosiaaliset verkostot muuttuvat väestörakenteen muuttuessa, eli syntyvyyden laskiessa, eliniän pidentyessä ja maan sisäisen muuttoliikkeen lisääntyessä. Lisäksi tarkastellaan, miten muuttuvat sosiaaliset verkostot vaikuttavat syntyvyyteen, aktiiviseen ikääntymiseen ja yksilöiden hyvinvointiin. Konsortiossa selvitetään myös, millaiset verkostot vahvistavat väestön kykyä sopeutua vastoinkäymisiin ja yllättäviin tapahtumiin. Siinä hyödynnetään Generations and Gender Survey (GGS) sekä Survey of Health, Ageing and Retirement (SHARE) -tutkimusaineistoja.

“Suomen väestö on ennennäkemättömän murroksen keskellä. Väestön ikääntyminen ei tarkoita vain sitä, että vanhoja ihmisiä on enemmän, vaan se muuttaa läheisiä suhteitamme läpi elämänkaaren.”, sanoo tutkimusjohtaja ja NetResilience-hankkeen Väestöntutkimuslaitoksen osuuden vetäjä Anna Rotkirch.

Poikkitieteelliseen NetResilience-konsortioon osallistuu väestötietelijöitä, psykologeja ja evoluutiobiologeja.  Turun yliopiston lisäksi mukana ovat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Väestöliitto. Kokonaisuudessaan hanke tuottaa tietoa sekä alueellisesti kohdennettuja politiikkasuosituksia, joiden avulla kunnat ja uudet hyvinvointialueet voivat tuottaa parempia palveluita perheille, nuorille ja ikääntyville.

Lisätietoja Suomen Akatemian verkkosivuilta.