Telan raportti: Suomi vuonna 2049

Suomi tekee koko ajan pieniä ja suuria valintoja. Niiden seurauksena ja niistä huolimatta maailma voi muuttua parissa kymmenessä vuodessa enemmän kuin uskommekaan. Siksi on hyvä katsoa tulevaisuuteen ja sieltä tämän hetken päätöksiin.

Työeläkevakuuttajat Telan ja Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTEn perustaman Ikääntyvä yhteiskunta koronan jälkeen -hankkeen loppuraportti pohjautuu vuosina 2021–23 kokoontuneen aivoriihen keskusteluihin, jossa NetResilience-hankkeesta mukana oli apulaisprofessori Mirkka Danielsbacka.

Muita jäseniä aivoriihessä olivat Eija Koivuranta (pj.), Sirpa Pietikäinen, Vesa Vihriälä, Christoffer Taxell, Jaakko Kiander, Tapio Huttula, Osmo Soininvaara, Markus Jäntti, Seija Ilmakunnas, Roope Uusitalo.

Raportissa tehdään näkyväksi vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Luodut neljä tulevaisuusskenaariota
ovat keskustelunavaus. Ne eivät ole toiveita tai uhkia vaan niillä halutaan herätellä erilaisiin tulevaisuudenkuviin. Raportin mukaan Suomi tarvitsee puoluerajoja ylittävän linjan, jolla voimme sopeutua ikääntyvään yhteiskuntaan.

Raportin skenaariot ovat:

  1. Päätöksenteko solmussa -skenaariossa väestön ikääntyminen ja hyvinvointitarpeiden kasvu ymmärretään, mutta poliittinen päätöksenteko jumittaa. Isoja päätöksiä ei saada aikaiseksi. Julkinen sektori velkaantuu nykyrakenteiden kautta vähitellen ja vääjäämättömästi.
  2. Kakun kasvattajat -skenaariossa talouden kasvuodotuksia nostetaan väestöpolitiikalla ja pitkän aikavälin investoinneilla, joihin kuuluvat myös sosiaaliset investoinnit. Julkisen sektorin menopaineisiin vastataan kehittämällä julkistalouden tulovirtoja, mutta menotasolle ei aseteta tavoitteita.
  3. Jäähyväiset yhteiselle riskienjaolle -skenaariossa sosiaalisia riskejä manageroidaan (valtion ohjaamana) jokaisen kansalaisen oman elinkaaren sisällä. Samalla yhteisestä riskienjaosta luovutaan. Tämä tarkoittaa vetäytymistä julkisesta hyvinvoinnin tuotannosta pitkän siirtymäkauden jälkeen.
  4. Uusi vaihde -skenaariossa nykyiset julkiset resurssit käytetään tehokkaammin hyödyksi. Julkisen talouden velkaantumista myös jarrutetaan. Skenaariossa pyritään nostamaan julkisen sektorin palvelutuotannon tehokkuutta ja rajaamaan julkisten menojen kasvua.

Lue lisää

Uutinen Telan verkkosivuilla: Raportti: Suomen strateginen suunta on hukassa (27.9.2023)

Suomi vuonna 2049. Ikääntyvän yhteiskunnan strategiset valinnat – neljä skenaariota Suomelle. (pdf-tiedosto, 3 Mt)