Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Löydät tutkimukseemme liittyvät tiedot verkkosivuiltamme. Tutustu julkaisuihimme ja tutkimuksemme teemoihin. Löydät sivuilta myös konsortiomme yhteystiedot.

Tervetuloa seuraamaan tutkimusaiheutamme myös Twitteriin @NetResilience.

NetResilience-tutkimuksessa tarkastelemme:

  • Miten muuttuvat sosiaaliset verkostot vaikuttavat syntyvyyteen, aktiiviseen ikääntymiseen ja yksilöiden hyvinvointiin.
  • Selvitämme, millaiset verkostot vahvistavat väestön resilienssiä eli kykyä sopeutua vastoinkäymisiin ja yllättäviin tapahtumiin.

NetResilience tuottaa tietoa sekä alueellisesti kohdennettuja politiikkasuosituksia, joiden avulla kunnat ja uudet hyvinvointialueet voivat tuottaa parempia palveluita perheille, nuorille ja ikääntyville.

Käytämme rekisteri- ja kyselytutkimusaineistoja sekä verkostoanalyysin menetelmiä ja tarkastelemme Suomen eri alueiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä, vertaamme nyky-Suomea muihin Euroopan maihin sekä käsittelemme pitkän aikavälin historiallisia muutoksia.

Tutkimus on saanut rahoitusta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.