Tietovuoto: Äitien terveysongelmat yhteydessä lasten tapaturmariskiin

Tapaturmat ovat suurin syy pienten lasten kuolemiin nykyisissä länsimaissa. Onkin erittäin tärkeää tunnistaa, mitkä tekijät lisäävät lasten tapaturmariskiä.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että pienten lasten äitien psyykkiset sairaudet ovat yhteydessä lasten lisääntyneisiin tapaturmiin, kuten kaatumisonnettomuuksiin, palovammoihin ja liikenneonnettomuuksiin. Psyykkisten sairauksien ohella myös muut terveysongelmat voivat heikentää äitien toimintakykyä.

Tanskasen ym. tutkimuksessa selvitettiin äitien terveysongelmien yhteyttä alle 6-vuotiaiden lasten tapaturmiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmea ikäryhmää: alle 1-vuotiaat, 1–2-vuotiaat ja 3–5-vuotiaat, ja se perustui suomalaisiin rekisteriaineistoihin, joissa seurattiin lähes 1,4 miljoonaa äiti-lapsi-paria vuosina 2000–2017.

Tulosten mukaan äitien psyykkiset ja neurologiset sairaudet olivat yhteydessä lasten suurempaan tapaturmariskiin. Äitien syövät taas eivät olleet yhteydessä lisääntyneeseen tapaturmariskiin lapsilla. Tulokset olivat samansuuntaiset kaikissa ikäryhmissä.

Lue lisää

Tietovuoto-artikkeli Väestöliiton verkkosivuilla: Äitien terveysongelmat yhteydessä pienten lasten suurempaan tapaturmariskiin

Tanskanen, A.O., Metsä-Simola, N., Volotinen, L., Danielsbacka, M., Martikainen, P. & Remes, H. (2023). Maternal psychiatric and somatic illness, and the risk of unintentional injuries in children: variation by type of maternal illness, type of injury and child age. Journal of Epidemiology and Community Health, 77, 1-6. http://dx.doi.org/10.1136/jech-2023-220960