Tietovuoto: Ketkä asuvat lähellä sisaruksiaan myöhemmällä iällä?

Sisarukset jakavat usein vahvan tunnesiteen ja voivat tarjota arvokasta tukea toisilleen myös vanhemmalla iällä. Siksi on mielenkiintoista tietää, ketkä asuvat ainakin yhden sisaruksensa lähellä vanhemmalla iällä.

Sen ymmärtäminen, miten ikääntyneet aikuiset ovat maantieteellisesti yhteydessä perheenjäseniinsä, on ratkaisevan tärkeää myös siksi, että ikääntyvien yhteiskuntien hoitotarve kasvaa kaikkialla Euroopassa. Monissa tutkimuksissa on tarkasteltu ikääntyneiden ja heidän aikuisten lastensa läheisyyttä. Yllättävän vähän on kuitenkin tutkittu ikääntyneiden aikuisten ja muiden perheenjäsenten, kuten sisarusten, välistä etäisyyttä.

Artamonovan ja Gillsepien artikkelissa tutkittiin yhteyksiä sille, että vähintään yksi sisarus asuu lähellä. Aineistona käytettiin rekisteritietoja, jotka sisälsivät lähes miljoona 65–84-vuotiasta ruotsalaista, jotka kuuluivat yhteensä 475 644 perheeseen.

Tulokset viittaavat siihen, että sisaruksen lähellä asuminen on yleisempää niille iäkkäille, joilla ei ole muita läheisiä perheenjäseniä. Tämä ikääntyneiden aikuisten ryhmä saa tyypillisesti vähemmän tukea myöhempinä vuosinaan. Voidaankin olettaa, että lähellä olevilla sisaruksilla on tärkeä rooli avun ja tuen tarjoajina.

Lue lisää

Tietovuoto-artikkeli Väestöliiton verkkosivuilla: Ketkä asuvat lähellä sisaruksiaan myöhemmällä iällä?

Artamonova, A. & Gillespie, B. J. (2023). Geographic proximity to siblings in older adulthood. Demographic Research. Vol 49. https://doi.org/10.4054/DemRes.2023.49.7