Tietovuoto: Pitkät avioliitot ennustavat hyvinvointia yli 60-vuotiailla

Juuri julkaistussa Mäen ym. työpaperissa selvitettiin, ovatko parisuhdehistoriat yhteydessä hyvinvointiin kuudenkymmenen ikävuoden jälkeen.

Hyvinvointia mitattin koetulla terveydellä, elämäntyytyväisyydellä, CASP-12 elämänlaatupatteristolla ja puristusvoimalla. CASP-12 elämänlaatuindeksi koostuu kahdestatoista hyvinvointia mittaavasta kysymyksestä, kuten kokeeko vastaaja, että elämä on merkityksellistä, onko hänellä riittävä toimeentulo ja muisteleeko vastaaja mennyttä elämäänsä lämmöllä. Puristusvoima taas kuvaa sitä, miten kovaa ihminen pystyy kiloissa mitattuna kättelemään ja ennustaa yllättävän hyvin elämänlaatua fyysisestä toimintakyvystä, mielenterveyteen, uniongelmiin ja kognitiivisiin kykyihin.

Tulosten mukaan sekä miehillä että naisilla vakaat parisuhdehistoriat olivat yhteydessä parempaan hyvinvointiin. Mitä enemmän henkilö vietti elämästään ilman parisuhdetta, sitä huonompi hyvinvointi oli yli 60-vuotiaana.

Lue lisää Väestöliiton sivuilta Tietovuoto-artikkelista: Pitkät avioliitot ennustavat hyvinvointia yli 60-vuotiailla

Lue lisää aiheesta

Mäki, M., Hägglund, A. E., Rotkirch, A., Kulathinal, S., Myrskylä, M. Stable marital histories predict happiness and health across educational groups. MPIDR Working Paper WP-2022-035, 41 pages. Rostock, Max Planck Institute for Demographic Research (December 2022) https://dx.doi.org/10.4054/MPIDR-WP-2022-035