Väestörakenteen muutokset

Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeet tutkivat väestörakenteen muutosta ja tuottavat konkreettisia ratkaisuja, joilla siihen voidaan vaikuttaa ja sopeutua. Maan parhaat asiantuntijat tekevät korkeatasoista tutkimusta päätöksenteon tueksi.

Demography-ohjelman avaustilaisuus pidettiin Musiikkitalossa 15.8. Tilaisuuden aiheina olivat aleneva syntyvyys, työikäisten määrän väheneminen ja eliniän piteneminen. Teemoista löydettiin haasteita ja niille pyrittiin löytämään myös ratkaisuja.

Tilaisuuden koonnin myötä Demography-ohjelma sai myös oman ilmeen ja logon, joista tunnistat ohjelman jatkossa.

Tutustu tapahtuman kohokohtiin: Demography avausseminaari 15.8.2022.