Väestörakenteen muutos haastaa yhteiskunnan kestävyyttä

Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY-ohjelman tietopaketti kokoaa keskeiset faktat väestörakenteen muutoksista ja asioista, jotka pitäisi ottaa päätöksenteossa huomioon. 

Suomen väestörakenne on suuressa murroksessa. Väestö ikääntyy nopeasti, ja työikäisten määrä vähenee. Syntyvyyden vajoaminen kiihdyttää muutosta entisestään. Alueiden väliset erot kärjistyvät. 

Myös ulkomailla syntyneiden osuus väestöstä kasvaa, ja tulevaisuudessa yhteiskuntamme on kulttuurisesti ja etnisesti aiempaa monimuotoisempi. Maahanmuutto parantaa Suomen taloudellista huoltosuhdetta –mutta vain, jos maahan muuttaneiden enemmistö työllistyy. 

– Kyse on perustavanlaatuisista muutoksista, jotka vaikuttavat koko yhteiskuntaan ja arkielämäämme, sanoo ohjelmajohtaja Susan Kuivalainen 

Väestölliset kysymykset koskevat kaikkia politiikan osa-alueita 

Muutoksiin on välttämätöntä varautua, jotta yhteiskuntamme sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys voidaan säilyttää. Väestölliset kysymykset koskevat kaikkia politiikan lohkoja ja hallinnonaloja. Ne jäävät kuitenkin usein vaille huomiota, koska ne eivät kuulu minkään tietyn tahon vastuulle.  

– Väestön tulisi olla päätöksenteon lähtökohtana kaikissa politiikoissa, Kuivalainen korostaa. 

DEMOGRAPHY-ohjelman tutkimushankkeet ovat koonneet päättäjien ja päätöksenteon valmistelijoiden avuksi tietopaketin. Se kiteyttää keskeiset faktat väestörakenteen muutoksista ja asioista, jotka pitäisi ottaa päätöksenteossa huomioon. 

– Päättäjien on tärkeää ymmärtää väestörakenteen muutosten syitä, jotta he osaavat tehdä tarvittavia ratkaisuja, Kuivalainen sanoo. 

Tutustu tietopakettiin 

Väestörakenteen muutos haastaa yhteiskunnan kestävyyden (PDF)


Tutustu STN DEMOGRAPHY -ohjelman muihin hankkeisiin 

Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeet tutkivat väestörakenteen muutosta ja tuottavat konkreettisia ratkaisuja, joilla siihen voidaan vaikuttaa ja sopeutua.