”Ystävyyden kääntöpuoli eli yksinäisyys kertoo siitä, miten merkittävästä asiasta on kyse, kun puhutaan ystävyydestä”. Michael Laakasuo Helsingin sanomien haastattelussa.

Helsingin Sanomat haastatteli Micheal Laakasuota 8.8.2022 ilmestyneessä jutussa: ”Jäitkö aikuisena ilman ystäviä? ”Sosiaalisessa aikataulussa” parisuhde jyrää kaiken edelle”. Jutussa käsitellään erilaisten ihmissuhdetyyppien muutoksia ja niiden vaikutuksia ihmisten elämänkulussa. Jutussa mukana myös Anna Rotkirch.

Kun perhe-elämä alkaa, pidetään tavallisena, että nuoruudessa tärkeiden ystävyyssuhteiden rooli elämässä vähitellen pienenee. Perheellistyneet aikuiset viettävät ajastaan enää hyvin pienen osan ystäviensä seurassa. Silti tiedetään, että antoisat ystävyyssuhteet ovat ihmisen hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä. Miten ystävyys voi silti hiipua?

Monille parisuhde tarkoittaa nykyään myös ystävyyssuhdetta. Oma kumppani saattaa olla paras ja ainoa ystävä. ”Siinä on koettu historiallinen muutos”, kertoo ystävyyttä tutkinut Helsingin yliopiston kognitiotieteen dosentti ja sosiaalipsykologi Michael Laakasuo.

Ihminen ei pärjää ilman muita, ja ystävien puute on ihmisen terveydelle haitallista. Ihminen voi myös kokea yksinäisyyttä, vaikka olisi muiden ympäröimä, sillä kaikki sosiaaliset suhteet eivät ole hyväksi. Yhteisöt, joissa ihminen ei voi valita läheisiään, saattavat aiheuttaa sosiaalista stressiä.

”Ihmisillä, ketkä elävät huonoissa parisuhteissa tai myrkyllisissä sukulaisuussuhteissa, verenkiertoelimistö vanhenee nopeammin”, Laakasuo sanoo.

Lue koko juttu täältä: Helsingin Sanomat 8.8.2022