Onko varhaislapsuuden haitallisilla kokemuksilla vaikutusta isovanhemmilta saatuun tukeen?

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että äidinpuolen isovanhemmat, varsinkin äidinäidit, tukevat lapsenlapsen perhettä enemmän kuin isänpuolen isovanhemmat.

Tällä hetkellä käsitys on, että isovanhemmat investoisivat enemmän lapsenlapsiinsa, jotka tarvitsevat tukea eli varhaislapsuuden haitalliset kokemukset saisivat isovanhemmat investoimaan enemmän.

Tuoreen Samuli Helteen ym. tutkimuksen mukaan varhaislapsuuden haitalliset kokemukset saattavat kuitenkin vähentää isovanhempien investointeja. Erityisesti isänpuoleiset isovanhemmat reagoivat voimakkaammin haitallisiin varhaislapsuuden kokemuksiin verrattuna äidinpuolen isovanhempiin.

Tutkimus perustuu kyselyyn, johon vastasi lähes 1 500 Englannissa tai Walesissa asuvaa 11–16-vuotiasta nuorta, ja siinä keskityttiin vaikeuksien yhteisvaikutuksiin, ei yksittäisiin vastoinkäymisiin.

Aineistosta löydettiin todisteita siitä, että äidinpuoleisten isovanhempien (erityisesti äidinäitien) merkitys näyttää säilyvän silloinkin, kun lapsenlapsen elinolot huonontuvat. Isän puolen isovanhempien tuki taas näyttää vähenevän lapsiperheiden kohdatessa vastoinkäymisiä. Tutkimus ei  siis tue oletusta, että isovanhemmat aina osallistuisivat vaikeissa tilanteissa lapsenlapsen elämään aiempaa enemmän.

Lue lisää

Helle Samuli., Antti O. Tanskanen, David A. Coall D and Mirkka Danielsbacka. 2022. Matrilateral bias of grandparental investment in grandchildren persists despite the grandchildren’s adverse early life experiences. Proceedings of the Royal Society B, 289. https://doi.org/10.1098/rspb.2021.2574

Tiedote: Kun lapsiperhe kohtaa vastoinkäymisiä, isovanhempien tuki voi vähentyä – äidinäidit poikkeus (Turun yliopisto 18.2.22)