Sosiaalisten verkostojen vaikutus nuorten aikuisten hyvinvointiin

Aiemmissa tutkimuksissa on jo pitkään käsitelty kysymystä siitä, miksi haitallisia ihmissuhteita ei katkaista. Vaikka negatiiviset välit voivat aiheuttaa stressiä ja olla vahingollisia hyvinvoinnille, niitä pidetään myös olennaisina läheisissä ja pysyvissä ihmissuhteissa.

De Bellin ja Widmerin henkilökohtaisia verkostoja selvittävässä tutkimuksessa erotetaan toisistaan ihmissuhteet, jotka ovat joko positiivisia, negatiivisia tai molempia eli kaksijakoisia sekä tutkitaan niiden vaikutusta nuorten aikuisten hyvinvointiin

Tutkimuksen aineistona oli lähes 10 000 sveitsiläisen henkilökohtaiset verkostot. Niiden analysointi osoitti, että kaksijakoisuus perheenjäsenten keskuudessa on yleisempää kuin ei-perheenjäsenten keskuudessa mutta nämä ambivalentit perhesuhteet eivät ole negatiivisesti yhteydessä hyvinvointiin. Tietyt tasapainoiset perhesuhteet ovat yhteydessä korkeampaan hyvinvointiin, kun taas epätasapainoinen perheen ulkopuolinen suhde on yhteydessä matalampaan hyvinvointiin.

Tutkimuksen tulokset viittaavatkin siihen, että perheenjäsenten väliset ristiriidat eivät välttämättä vaikuta haitallisesti nuorten aikuisten hyvinvointiin.

Lue lisää

de Bel, V. & Widmer, E. D. (2024). Positive, negative, and ambivalent dyads and triads with family and friends: A personal network study on how they are associated with young adults’ well-being. Social Networks, 78, 184–202. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2024.02.004