Viestintäteknologian kielteiset vaikutukset perhesuhteisiin ovat näkyvämpiä kuin myönteiset

Runsas tieto- ja viestintäteknologian käyttö henkilökohtaisiin tarkoituksiin ja erityisesti perheenjäsenten läsnä ollessa heikentää perhesuhteita, osoittaa Kristiina Tammisalon Turun yliopistoon tekemä väitöstutkimus. Erityistä haittaa teknohäiriöistä on parisuhteille. Sen sijaan laitteiden yhteiskäyttö jopa hyödyttää perhesuhteita.

Kristiina Tammisalo tarkastelee väitöskirjassaan informaatio- ja viestintäteknologian, kuten älypuhelinten ja sosiaalisen median, käyttöä perheissä.

”Tekemäni tutkimuskatsaus osoittaa, että runsas informaatio- ja viestintäteknologian oma käyttö ja teknohäiriö heikentävät perhesuhteita. Vaikutus näkyy voimakkaimmin parisuhteissa, koska niihin vaikuttavat teknologian mahdollistaman uskottomuuden ja mustasukkaisuuden erityiset paineet”, Tammisalo kertoo.

Sen sijaan informaatio- ja viestintäteknologian yhteiskäyttö, kuten yhdessä pelaaminen sekä helpottunut yhteydenpito, jopa vahvistavat perhesuhteita.

Tammisalon väitöstutkimuksen pohjana on laaja, viimeisen kymmenen vuoden ajalta koottu kattava tutkimuskatsaus informaatio- ja viestintäteknologian käytön perhesuhdevaikutuksista sekä kolme suomalaisen Sukupolvien ketju -aineiston pohjalta tehtyä tutkimusartikkelia.

Tammisalo on väitöstyössään avannut uudella tavalla digitaalisia kuiluja koskevaa keskustelua käsittelemällä digitaalisen eriarvoisuuden perhenäkökulmia. Tuloksista on Tammisalon mukaan hyötyä myös yhteiskunnalliseen digitaaliseen hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvässä päätöksenteossa.

”Informaatio- ja viestintäteknologian kielteiset vaikutukset perhesuhteisiin ovat näkyvämpiä kuin myönteiset. Kielteiset vaikutukset myös kasautuvat heikommassa asemassa oleville”, Tammisalo sanoo.

Tammisalon Sukupolvien ketju -aineistoon perustuvat tutkimukset osoittavat, että informaatio- ja viestintäteknologian käyttö hyödyttää perheyhteydenpidossa lähinnä niitä, joilla yhteydenpito on muutenkin runsasta ja jotka saavat tukea nuoremmilta perheenjäseniltä teknologian omaksumiseen.
Tammisalo tutki, vähentävätkö vai lisäävätkö digitaalisten teknologioiden käyttö perinteisiä yhteydenpitotapoja.

”Tulokset eivät osoittaneet, että digitaaliset menetelmät syrjäyttäisivät muita yhteydenpitotapoja. Sen sijaan digitaalinen yhteydenpito näyttäisi ottaneen täydentävän roolin perheenjäsenten välisessä yhteydenpidossa”, Tammisalo sanoo.

Tammisalo tutki myös, vaikuttaako perheenjäsenten välillä tapahtuva sosiaalisen median yhteydenpito heidän onnellisuuteensa.

Tulosten mukaan nuoremmassa perhesukupolvessa sosiaalisen median kautta tapahtuvalla yhteydenpidolla on joissakin perhesuhteissa onnellisuutta lisäävä vaikutus. Tulokset eivät kuitenkaan tue sitä, että ikääntyvien onnellisuus lisääntyisi perheenjäsenten keskinäisestä yhteydenpidosta sosiaalisen median kautta, Tammisalo kertoo.

Tutkimus toi esille myös sen, että naiset ja korkeasti koulutetut käyttävät todennäköisemmin sosiaalista mediaa kuin miehet ja matalammin koulutetut. Erot vähenevät vanhempien vastaajien keskuudessa. Mitä enemmän lapsia vastaajalla on, sitä todennäköisemmin hän on myös sosiaalisen median käyttäjä.

VTM Kristiina Tammisalo esittää väitöskirjansa ”Connecting and Disconnecting: Information and Communication Technology in Family Relationships” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa torstaina 9.11.2023 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub3-luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

Lue lisää

Tiedote  Turun yliopiston verkkosivuilla: Digilaitteiden käyttö yksin heikentää perhesuhteita, yhdessä jopa parantaa (Väitös: VTM Kristiina Tammisalo, 9.11.2023, sosiologia)

Tammisalo, Kristiina (2023) Connecting and Disconnecting : Information and Communication Technology in Family Relationships. Turun yliopisto. https://www.utupub.fi/handle/10024/175931