Äidin puolen isoäidin tuki suojaa varhaiselämän haitallisilta kokemuksilta

Lapsuuden herkkien kehitysvaiheiden aikana tapahtuvilla haitallisilla kokemuksilla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia aikuisuuteen, kuten eloonjäämiseen ja lisääntymiseen.

Yhteistyöhön perustuvan kasvatuksen ja isovanhempien antaman tuen uskotaan kehittyneen luonnonvalinnan seurauksena, jotta jälkeläisillä olisi paremmat mahdollisuudet selviytyä haastavissa ympäristöissä.

Tutkimuksia siitä, voivatko isovanhempien investoinnit puskuroida lastenlasten kehitystä vastoinkäymisiltä varhaisessa vaiheessa elämää, on kuitenkin tehty vain vähän, ja niiden tulokset ovat vaihtelevia. Aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole myöskään käytetty menetelmiä, joiden avulla pystytään luotettavammin löytämään syy-seuraussuhteita ei-kokeellisesta aineistosta.

Helteen ym. tutkimuksessa selvitettiin vähentääkö isovanhempien tuki ja panostus lasten tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia, jotka johtuvat useista varhaiselämän epäsuotuisista kokemuksista, kuten läheisen kuolema tai alkoholiongelma. Tutkimus perustuu kyselyyn, johon vastajina oli 817-1197 Englannissa tai Walesissa asuvaa 11–16-vuotiasta nuorta.

Tutkimuksen mukaan, kun lapset olivat kohdanneet useita varhaiselämän vastoinkäymisiä, äidin puoleisten isoäitien tuki vähensi, mutta ei täysin poistanut, lastenlasten tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia. Muiden isovanhempien tuen kohdalla ei havaittu vastaavaa vaikutusta.

Tulokset osoittavat, että lapsuuden epäsuotuisissa olosuhteissa äidin puoleisten isoäitien tuki voi parantaa lasten hyvinvointia ja vaikutukset voivat ulottua myös aikuisikään asti.

Lue lisää

Helle, S., Tanskanen, A.O., Coall, D.A. et al. Investment by maternal grandmother buffers children against the impacts of adverse early life experiences. Sci Rep 14, 6815 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-56760-5

Tiedote Turun ylioiston verkkosivuilla: Äidinäitien tuki suojaa lapsuuden vastoinkäymisten vaikutuksilta