Epävarmuus ja elämäntyyli pääasiallisina syinä lykätä lastensaantia Suomessa

Syntyvyys on laskenut Suomessa 2010-luvulla, mutta laskun syitä ymmärretään huonosti. Miten suomalaiset selittävät päätöksensä lykätä lastensaantia tai jopa luopua siitä kokonaan? Marriage & Family Review -lehdessä julkaistun tuoreen tutkimuksen mukaan tärkeimmät syyt lykätä tai olla hankkimatta (lisää) lapsia olivat epävarma elämäntilanne ja elämäntyyliin liittyvät asiat.

Tutkimus perustuu Perhebarometrien edustaviin kyselyihin vuosilta 2015 ja 2018. Kyselyn vastaajina olivat 20–44-vuotiaat miehet ja naiset, jotka eivät aikoneet hankkia lisää tai ollenkaan lapsia lähitulevaisuudessa. Pääasiallisia syitä lastenhankinnan lykkäämiselle tai siitä luopumiselle tunnistettiin kolme: epävarma elämäntilanne, elämäntapamieltymykset ja hedelmällisen iän päättyminen.

Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi, miten sosioekonominen asema vaikuttaa lastensaannin lykkäämisen tai siitä luopumisen syihin sekä onko viimeaikaisilla kulttuurisilla muutoksilla, kuten sosiaalisen median käytön lisääntyminen ja työelämään liittyvät asenteet, vaikutusta syihin.

Tulokset osoittivat, että vastaajat, joilla oli vakaampi elämäntilanne, jotka käyttivät harvemmin sosiaalista mediaa ja olivat vähemmän työorientoituneita, ilmoittivat epävarmuuden harvemmin syyksi lastensaannin lykkäämiseen tai siitä luopumiseen. Toisaalta lapsettomat vastaajat, erityisesti naiset, jotka käyttivät sosiaalista mediaa usein ja olivat enemmän työorientoituneita, ilmoittivat todennäköisemmin elämäntyylin syyksi lastensaannin lykkäämiselle.

”Tutkimus on ensimmäinen systemaattinen tarkastelu syistä, joilla nuoret aikuiset perustelevat päätöstään lykätä lastensaantia tai luopua siitä kokonaan Suomessa 2010-luvulla”, toteaa tutkija Kateryna Savelieva Helsingin yliopistosta.

Lue lisää

Savelieva, K, Jokela, M., Rotkirch, A. (2022). Reasons to postpone childbearing during fertility decline in Finland. Marriage & Family Review (Published online Jun 2022), 124. https://doi.org/10.1080/01494929.2022.2083283

Epävarmuus ja elämäntyyli ovat syitä lykätä lasten hankkimista Suomessa (Helsingin yliopiston tiedote 4.10.)