Isien ja isäpuolten antama tuki aikuisille lapsille

Tutkimusartikkelissa selvitettiin biologisten isien ja isäpuolten antamaa tukea aikuisille lapsille. Tulokset perustuvat laajaan saksalaiseen German Family Panel -kysetutkimukseen, jossa nuoret ja keski-ikäiset aikuiset vastaavat kysymyksiin koskien vanhemmiltaan saamaansa apua ja läheisyyttä (n = 8326). Aineisto kerättiin vuosina 2010–2011.

Tutkimuksessa tarkasteltiin aikuisten lasten isiltään ja isäpuoliltaan saamaa taloudellista, emotionaalista ja käytännön tukea sekä heihin koettua läheisyyttä. Lisäksi selvitettiin, vaihteleeko isän tuki lapsuuden yhteiselon keston mukaan ja eroavatko isäpuolet ja eronneet biologiset isät toisistaan. Tulokset saatiin vertailemalla (1) isäpuolten, (2) lapsen äidistä eronneiden biologisten isien ja (3) lapsen äidin kanssa edelleen parisuhteessa olevien biologisten isien tukea.

Tulosten mukaan eniten panostivat ne isät, jotka olivat edelleen suhteessa äitiin, ja vähiten isäpuolet. Lisäksi sekä erossa asuvien isien että isäpuolten panostus lisääntyi sitä mukaa, mitä kauemmin he olivat asuneet yhdessä lapsen kanssa. Taloudellisen avun ja läheisyyden osalta lapsuuden yhteiselon keston vaikutus oli kuitenkin voimakkaampi isäpuolilla kuin eronneilla isillä.

Mielenkiintoista onkin, että tulokset viittaavat siihen, että lapsuudenaikaisen yhteiselämän keston pidentyessä isäpuolten antama tuki lähestyy eronneiden biologisten isien antamaa tukea ja apua.

Lue lisää

Tietovuoto-artikkeli Väestöliiton sivuilla: Yhdessä asuminen lapsuudessa lisää isäpuolten tukea aikuisille lapsille

Pettay, J.E., Danielsbacka, M., Helle, S., Perry, G., Daly, M. & Tanskanen, A.O. (2023). Parental Investment by Birth Fathers and Stepfathers. Roles of Mating Effort and Childhood Co-residence Duration. Human Nature, 34, 276–294. https://doi.org/10.1007/s12110-023-09450-6