Isovanhemmat ja lapsenlapset saattoivat kilpailla samoista resursseista esiteollisessa Suomessa

Isoäitien läsnäololla on nähty historiallisissa yhteisöissä olevan suotuisa vaikutus lastenlasten eloonjäämiseen ja parempaan ravintoon. On kuitenkin epäilty, onko isoäitien vaikutus yhtä suotuisa kaikissa tilanteissa.

Isovanhemmat eivät välttämättä pelkästään hyödytä lapsenlapsiaan, vaan eri tilanteissa mahdollisesti myös kilpailevat samoista resursseista. Erityisesti isovanhempien ja lastenlasten välistä kilpailua resursseista saattaa olla, jos he asuvat samassa taloudessa.

Tutkimuksessa selvitettiin, oliko isovanhemman kanssa samassa kotitaloudessa asumisella vaikutuksia lastenlasten eloonjäämiseen esiteollisessa Suomessa. Tutkijoita kiinnosti myös, erosivatko isän- ja äidinpuoleisten isovanhempien kanssa asumisen vaikutukset toisistaan, ja oliko yhdessä asuvan isovanhemman sukupuolella väliä lapsenlapsen eloonjäämiseen.

Aineistona tutkimuksessa käytettiin kirkonkirjoista saatavia historiallisia väestötietoja Suomesta vuosien 1761 ja 1895 väliltä.

Elossa olevalla, mutta ei samassa kotitaloudessa asuvalla isoäidillä tai isoisällä oli myönteinen vaikutus lapsenlapsen eloonjäämiseen. Eloonjäämisen kannalta haitallisinta oli, kun alle vuoden ikäinen lapsenlapsi asui samassa kotitaloudessa isoisänsä kanssa. Sukulinjalla ei ollut merkitystä lastenlasten eloonjäämiseen, eli vaikutukset olivat samat isän- tai äidinpuoleisten isovanhempien kanssa asuessa.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin isovanhempien kanssa asumisen vaikutusta lastenlasten eloonjäämiseen. Isovanhempien ja lastenlasten kilpailu resursseista ei vaikuta vain lastenlasten eloonjäämiseen. Lisää tutkimusta tarvitaankin isovanhempien kanssa asumisen pitkäaikaisvaikutuksiin lastenlasten elämässä. Lisäksi tulevaisuudessa tulisi tarkastella lastenlasten kanssa asumisen hyötyjä ja haittoja isovanhempien elämässä.

Lue lisää:

Chapman, S, Danielsbacka, M., Tanskanen, A.O., Lahdenperä, M., Pettay, J. & Lummaa, V. (2023). Grandparental co-residence and grandchild survival: the role of resource competition in a pre-industrial population. Behavioral Ecology. https://doi.org/10.1093/beheco/arad013